Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

10-tallsystem (vårt system)

Hva betyr at vi bruker titallssystemet?

Vårt tallsystem er et titallssystem. Det betyr at vi grupperer i tiere. Tallet 10 er basisen i systemet. I tillegg er vårt tallsystem et posisjonssystem (eller plassverdisystem). Dette betyr at verdien til et enkelt siffer avhenger av plassen sifferet har i forhold til de øvrige sifrene i et tallsymbol.

For eksempel tallet 5 alene er akkurat fem enheter. Mens i tallet 153 står 5 på tierplassen og derfor står for femti og ikke fem stykker.

Tallsystemet vårt har to helt avgjørende, uavhengige egenskaper:

  • Det er et posisjonssystem. Vi bruker ofte mer enn ett siffer som symbol for et tall, og da bestemmes verdien til det enkelte sifferet av plassen dette har i forhold til de andre sifrene.
  • Det er et titallsystem. For hver plass lenger et siffer står mot venstre er verdien ti ganger så høy som på forrige plass.

 

Begrep

  • Plassverdisystemet

    Når vi skriver et tall, har sifrene i tallet forskjellig verdi. Det er plassen til sifferet som bestemmer om det er enere, tiere eller hundrere osv.

  • Siffer

    Symbolene (skrifttegnene) som vi bruker i vårt posisjonssystem for å beskrive ulike tall:
    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.