Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Last ned plakater om matematikk

Matematikk.org har laget ti plakater som kan bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement for matematikk, og være til støtte i undervisningen.

I juni 2022 sendte vi ut et sett plakater til alle grunnskoler i Norge.

De ti nye plakatene gir en oversikt over ulike matematiske tema, og er laget etter kompetansemålene i LK20. Plakatene inneholder forklaringer og fakta om matematikk, og kan være en støtte og et supplement til den ordinære undervisningen. 

Småbildene er lenker til høyoppløselige plakater i form av pdf-er. Plakatene kan lastes ned, skrives ut og lamineres - også i A3-format. Nynorsk kan lastes ned fra høyremargen.

Plakater for grunnskolen

Du kan se plakatene på skjermen ved å klikke på dem, eller laste dem ned ved å høyre-klikke.

Plakat som viser forskjellig brukav tallTall Plakat som viser forskjellige todimensjonale figurerTodimensjonale figurer Plakat som viser gjentakende mønsterMønster
Plakat som viser tredimensjonale figurerTredimensjonale figurer Plakat som viser forskjellige regnereglerRegneregler Plakat som viser forskellige typer diagramDiagram
Plakat som viser bruken av likhetstegnetLikhetstegnet Plakat som viser algebraiske uttrykkAlgebra Plakat som viser forskjellig bruk av brøkBrøk
Plakat som viser eksempler på funksjonerFunksjoner    

Plakater for videregående skole

Vi har laget en serie på ni plakater hvor innholdet er tilpasset videregående skole. Selv om det på noen plakater forekommer innslag av stoff utover pensum, kan flere av plakatene brukes i ungdomsskolen for å øke motivasjonen ytterligere.

Plakat som viser eksempler på funksjonerFunksjoner Plakat som viser integrasjonsteknikkerIntegrasjon Plakat som viser eksempler på logaritmerLogaritmer
Plakat som viser algebraiske uttrykkAlgebra Plakata som viser eksempler på kombinatorikkKombinatorikk Plakat som viser spesielle klasser av rekkerRekker
Plakat som viser eksempler på geometriGeometri lakat som viser eksempler på trigonometriTrigonometri lakat som viser eksempler på vektorerVektorer
Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten