Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Logaritmer

Video I: Videoen introduserer logaritmer og forklarer logaritmer med grunntall 10 og grunntall e.

MatRIC: Logaritmer


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Video II: Logaritmeregler

MatRIC: Logaritmeregler


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC


Begreper

Logaritme

Logaritmen til et positivt tall n er den eksponenten som må brukes for å uttrykke n som en potens av et valgt fast tall, grunntall. Vanlige grunntall er e og 10.

Eksempel: log10(1000) = 3 ettersom 103 = 1000

Logaritme
,  

Formel

En formel i matematikk er en måte å uttrykke sammenhenger på, skrevet i et symbolsk språk.

Eksempel: A= πr2, er en formel for flateinnholdet av en sirkel med radius r.

Formel
 


Oppgaver

1. Regn ut ln1.

FASIT

02. Regn ut lne.

FASIT

13.
Regn ut lne3.

FASIT

34.
Regn ut log28.

FASIT

3

 

5.
Regn ut lg(1000).

FASIT

36.
Regn ut log7(49).

FASIT

2

 

7.
Skriv så enkelt som mulig: ln2+ln3+ln1+ln(12).

FASIT

ln3

 

8.
La a,b,c, og a,b,c>0. Skriv så enkelt som mulig: lna+lnb+ln(ac).

FASIT

lna2bc

 

9.
Skriv så enkelt som mulig: ln(14)ln7.

FASIT

ln210.
Skriv så enkelt som mulig: ln(62)ln3ln2.

FASIT

ln313

 

11.
Skriv så enkelt som mulig: 2ln4ln8.

FASIT

ln2

 

12.
La a,b, og a,b>0. Skriv så enkelt som mulig: alnb+ln(ab).

FASIT

lnaba-1Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten