Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Delvis integrasjon

Videoen forklarer integrasjonsmetoden delvis integrasjon, som utnytter produktregelen for derivasjon.

MatRIC: Delvis integrasjon


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Begreper

 

Integrasjon

Det motsatte av derivasjon. En grenseoperasjon på en funksjon som kan tolkes som arealet begrenset av grafen til funksjonen og x-aksen.

Se Integralregning

Integrasjon
   

Oppgaver

1. Regn ut 4xexdx.

FASIT

4xex4ex+C


Løsningsforslag:

Delvis integrasjon: u=4x og v=ex. Da er u=4 og v=ex.

4xexdx
uv'dx
=uv-u'vdx
=4xex4exdx
=4xex4exdx
=4xex4ex+C.2. Regn ut 3xexdx.

FASIT

3xex-3ex+C

Delvis integrasjon: u=4x og v'=ex.3. Regn ut xcos(x2)dx.

FASIT

 xsinx-2+cosx-2+C

Delvis integrasjon: u=x og v'=cosx-2.4.
Regn ut (2t+3)sin2tdt.

FASIT

-12(2t+3)cos2t+12sin2t+C

Delvis integrasjon: u=2t+3 og v'=sin2t.5.
Regn ut ln(y)dy.

FASIT

 ylny-y+C

Substitusjon: u=lny og v'=1.6.
Regn ut ln5xdx.

FASIT

xln5x-x+C

Substitusjon: u=ln5x og v'=1.7.
Regn ut xe2xdx.

FASIT

12xe2x-14e2x+C

Substitusjon: u=x og v'=e2x.8.
Regn ut (x2-2x)lnxdx.

FASIT

(13x3-x2)lnx-19x3+12x2+C

Substitusjon: u=lnx og v'=x2-2x.9.
Regn ut x2exdx, (bruk delvis integrasjon to ganger).

FASIT

 x2ex-2xex+2ex+C

Delvis integrasjon første gang: u=x2 og v'=ex.

Delvis integrasjon andre gang: u=2x og v'=ex.

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten