Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Integrasjon av potensfunksjoner

Videoen forklarer integrasjon av polynomer, potensfunksjoner og absoluttverdier.

MatRIC: Integrasjon av potensfunksjoner


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Begreper

Grunntall

En potens består av et grunntall og en eksponent.

Eksempel: 4 · 4 · 4 kan skrives som 4³ , der 4 er grunntall og 3 er eksponent.

Grunntall
   

Oppgaver

1. Regn ut (4x+3x2)dx.

FASIT

2x2+x3+C2. Regn ut (2x)dx.

FASIT

 2x-12x2+C3.
Regn ut dx.

FASIT

x+C4. Regn ut (x2+3x4)dx.

FASIT

 13x3+32x2-4x+C5. Regn ut 2x5dx.

FASIT

 15x2+C6. Regn ut 2x+x37dx.

FASIT

 17x2+128x4+C7. Regn ut x32dx.

FASIT

 25x52+C

 

8. Regn ut tπdt.

FASIT

1π+1tπ+1+C9. Regn ut (2x+2)12dx.

FASIT

 13(2x+2)32+C10. Regn ut 12|2x|dx.

FASIT

5


Løsningsforslag:

12|2x|dx
=102xdx+022xdx
=[x2]10+[x2]02
=(02(12))+(2202)
=1+4
=511. Regn ut 03|x31|dx.

FASIT

754

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten