Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Vektorer

Videoen forklarer hva en vektor er og lengden av en vektor.

MatRIC: Hva er en vektor?


Rettighetshaver: MatRIC ved universitetet i Agder / MatRIC

 

Begreper

Origo

Origo

I et koordinatsystem står to akser vinkelrett på hverandre. Punktet der aksene møtes kalles origo. Origo har koordinatene (0,0).

 

Origo

Vektor

Vektor

En vektor er en størrelse med en retning.

I planet er en vektor et linjestykke med retning. Vi beskriver en vektor fra origo med koordinatene for endepunktet til vektoren.

Eksempel: Figuren viser en vektor fra origo til punktet (2,3). Vi kan skrive at vektor v 2,3.

Vektor

Avstand

Mål for hvor langt geometriske objekter ligger fra hverandre. For eksempel avstanden mellom to punkter.

Avstand

Oppgaver

1. Finn lengden av vektoren [3,4].

FASIT

5

 

2. Finn lengden av vektoren [1,3].

FASIT

10

 

3. Finn lengden av vektoren [0,-3].

FASIT

3

 

4. Finn lengden av vektoren [12,5].

FASIT

1014

 

5. Finn lengden av vektoren [5,11].

FASIT

6

 

6. Finn lengden av vektoren [π,2].

FASIT

π2+4

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten