Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Polarkoordinater

Punkter i planet kan beskrives på ulike måter. Tidligere har du lært om kartesiske koordinater. Her får du en introduksjon til polarkoordinater.

MatRIC: Polarkoordinater


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Begreper

Polarkoordinater

Polarkoordinater

Polarkoordinater består av en koordinat som er avstanden fra et valgt punkt og den andre koordinaten som er vinkelen til den valgte regningen.

La x,y være de kartesiske koordinatene til et punkt og R,v polarkoordinatene til samme punktet. Da er

x=R cosvy=R sinv og den andre veien R2=x2+y2v=tan-1yx

Polarkoordinater
,  

Kartesisk koordinatsystem

Kartesisk koordinatsystem

Et koordinatsystem der aksene står vinkelrett på hverandre.

 

Kartesisk koordinatsystem
,  

Punkt

Punkt

I geometrien tegnes punkt som en prikk eller et kryss. Den knyttes til en fast posisjon og har ingen utstrekning. Et punkt har en stor bokstav som navn, for eksempel A eller B.

Punkt
,  
   

Oppgaver

1. Skriv ned overgangsformlene fra polarkoordinater til kartesiske koordinater.

FASIT

 x=rcos(θ) og y=rsin(θ)2.
Et punkt er gitt ved polarkoordinatene r=1 og θ=0. Finn de kartesiske koordinatene og skriv dem på formen (x,y).

FASIT

 (1,0)3. Et punkt er gitt ved polarkoordinatene r=7 og θ=90. Finn de kartesiske koordinatene og skriv dem på formen (x,y).

FASIT

 (0,7)4. Et punkt er gitt ved polarkoordinatene r=2 og θ=3π4. Finn de kartesiske koordinatene og skriv dem på formen (x,y).

FASIT

 (1,1)5. Gitt punkt A=(4,4), finn r, θ og skriv A uttrykt ved polarkoordinater.

FASIT

r=32=42

θ=π4

A med polarkoordinater: (42cos(π4),42sin(π4))6. Gitt punkt B=(0,10), finn r, θ og skriv B uttrykt ved polarkoordinater.

FASIT

r=10

θ=π2

B med polarkoordinater: (10cos(π2),10sin(π2))7. Gitt punkt C=(3,3), finn r, θ og skriv C uttrykt ved polarkoordinater.

FASIT

r=12=23

θ=5π6

C med polarkoordinater: (23cos(5π6),23sin(5π6))8. Gitt punkt D=(5,5), finn r, θ og skriv D uttrykt ved polarkoordinater.

FASIT

r=50=52

θ=5π4

D med polarkoordinater: (52cos(5π4),52sin(5π4))9. Gitt punkt E=(3,33), finn r, θ og skriv E uttrykt ved polarkoordinater.

FASIT

r=6

θ=5π3

E med polarkoordinater: (6cos(5π3),6sin(5π3))

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten