Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

PGS og matematikk.org

Når du ser ned i havdypet er det svart som i en sekk. Hvordan er det mulig å se hva som gjemmer seg langt under havbunnen? Hvordan klarer oljeselskapene å finne ut akkurat hvor de må  bore for å finne olje?

Den store oljejakten

En del av svaret finner du ved å blande matematikk og geofysikk. Det har det norske seismikkselskapet PGS gjort i over 20 år, med stort hell.

Det PGS gjør er nesten som å dra på en dorgetur som varer i flere uker eller måneder. Med sterke spesialdesignede skip sleper PGS-båtene lange kabler med  “vann-mikrofoner” bak seg. Disse kan dekke et område som er over 10 kvadratkilometer stort, eller tre og en halv ganger så stort som Frognerparken. Det er en fulltidsjobb å passe på at disse lange kablene ikke snører seg sammen.

Men hva er det mikrofonene lytter etter for å finne olje under havoverflaten? På samme måte som en lege bruker ultralyd for å se en baby inne i morens mage, bruker PGS ultralyd for å kunne se det som ligger under havbunnen. Hvert tiende sekund sender seismikkbåten ut en puls med trykkluft: Et luftsignal. Denne pulsen lager lydbølger som farer gjennom vannet, ned mot havbunnen og videre ned i fjellet med de ulike bergartene under havbunnen.

Fra skillene mellom de forskjellige bergartene sendes det et ekko tilbake til overflaten. Disse ekkoene fanges opp av mikrofonene og sendes videre til skipet, der de lagres før de sendes til land. På land gjør kraftige datamaskiner signalene som er registrert om til tredimensjonale data. Så må geologene, som er eksperter på bergarter, gå til verks. De snur og vender på dataene og lager ulike modeller for hvordan undergrunnen kan se ut. Ved å analysere disse modellene kan oljeselskapene bestemme hvor det er størst sjanse til å finne olje og hvor det er smartest å bore.

Hva har så dette med matematikk å gjøre? Alle operasjoner som PGS utfører er tett knyttet opp til matematikk og fysikk. Signalene som PGS-båtene fanger opp er bare tall. Jobben vår er å omforme tallene til et 3D bilde av jorda under havbunnen. Uten matematikk i bunn hadde vi aldri klart det.

Vi trenger olje og gass også i fremtiden

Brusflasker, yoghurtbeger, fleecegensere, joggesko, sykkeldekk og sykkelhjelmer, TVer, PC og iPhone er bare noe av alt i vår verden som lages av plast. I tillegg trenger vi bensin til biler og gjødsel til bondegårdene. Alt dette lages med olje og gass som råvarer.

For å finne olje, er vi avhengige av matematikk som et felles språk. Uten matematikk kunne vi ikke klart å finne opp ny og mer avansert teknologi. Teknologien trenger vi for å finne olje på dypere og dypere vann, lenger og lenger ned i jordskorpen og i vanskeligere områder. Derfor er det så viktig for Norge at flere barn og unge synes at tall og matematikk er spennende. Vi er avhengige av flinke matematikere også i fremtiden.

PGS leter stadig etter nye talenter og trenger hele tiden flinke folk som kan hjelpe oss å finne nye og avanserte løsninger, innen IT, elektronikk, mekatronikk, geofysikk og mye mer. Derfor er vi glade for at dere bruker matematikk.org og har glede av å jobbe med tall. Derfor har vi i PGS bestemt oss for å bruke litt av våre penger på å gjøre dette nettstedet enda bedre. Vi håper det er til både glede og nytte for fremtidige oljejegere.


Om Petroleum Geo-Services (PGS)

  • Etablert i 1991 med to seismikkskip og mange gode ideer.

  • I dag har selskapet 14 skip som opererer verden rundt på de syv hav, 21 dataprosesserings-sentre og 35 kontorer spredt over 25 land.

  • PGS har hovedkontor på Lysaker i Norge, og ansatte fra 67 forskjellige land.

matematikk.org på besøk hos PGS 

Høsten 2014 ble det arrangert matematikktivoli for barna til ansatte i PGS. Engasjementet var stort både blant de små og store!

Platonske legemer  Bingo
   matematikk.org flyttet inn en lørdag
 
Hopp over bunnteksten