www.matematikk.org

Målgruppe:

7. trinn
8. trinn

Go´dag, prosenter!

Elevene skal fylle ut et brett med 100 ruter med konkreter som viser riktig prosentdel av hver ingrediens i en frokostblanding (korn, rosiner osv.). Konkretene flyttes til nye, mindre brett. Elevene skal fortsatt beholde riktig prosentdel.

Lærerens instruksjoner

Fokus i oppgaven er å gi/teste elevenes forståelse for hva prosent betyr i praksis. For eksempel er 62% alltid mer enn halvparten (uansett størrelsen på det hele).

Axa Go´ dag Fruktmûsli, bildet er hentet fra www.axa.noAxa Go´ dag Fruktmûsli, bildet er hentet fra www.axa.no

FROKOSTBLANDING:

62% korn (hvete, havre, rug)

14 % rosiner

9% ananas

6% bananbiter

9% sukker

Denne oversikten må være tilgjengelig for elevene på overhead eller liknende (se "Introduksjon" under vedlegg i høyre spalte).

I starten deles elevene i grupper på fire. Gruppene får utdelt et 100-brett og en haug med kvadratiske tellebrikker (ca. 70 per brett eller mer). Elevene får beskjed om at tellebrikkene brukes for å illustrere andelen med korn som er i frokostblandingen. 100-brettet skal fylles med 62% korn.

Mens de jobber med dette, deles det ut papirstrimler med frukt, sukker og hvite ruter (se "Frukt" under vedlegg). Hvis disse klippes på langs blir det 7 * 11 strimler fra hvert ark. Det er gunstig å dele ut "litt for mye" av alle ingrediensene til elevene. Hele brettet skal fylles med riktig prosentvis innhold av rosiner, ananas og så videre.

Når gruppene er ferdige med introduksjonen, skal hver gruppe splittes i to slik at elevene nå er i par.

Del ut brett med 50 ruter (se "Rutenett" under vedlegg) og saks. Elevene skal flytte konkretene over til brettet med 50 ruter. På det nye brettet skal det fortsatt være riktig prosentandel av hver ingrediens. Elevene får utdelt saks (eventuelt kan fruktdeler brettes for å lage mindre deler).

Når dette er løst, skal elevene flytte til nye, mindre brett. Det skal fortsatt være riktig prosentandel av de ulike ingrediensene. Å gå fra 100-brett til 50 og fra 50 til 25 vil være enkelt for de fleste elevene. Å fylle et brett med 16 ruter kan være en utfordring.

Hvis man har behov for flere varianter, kan man lage andre brett (med for eksempel 20 ruter). Tips: bruk Excel der kolonnebredden settes til 12 og radhøyden til 74.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Introduksjon gjøres i firer-grupper for at resten av timen jobber elevene i par.

 • Utstyr

  Til en klasse på inntil 28 elever:


  7 stk 100-brett ("hundred board")
  Alternativt et brett med 10x10-ruter - kvadratiske ruter med sidelengde 2,5 cm

  14 stk oppgaveark med rutenett i forskjellige størrelser

  ca. 500 kvadratiske tellebrikker (2,5 cm) i plast
  Alternativt kan man bruke gult papir med ruter i samme størrelse.

  papirstrimler med ulike sorter frukt

  sakser

 • Tidsbruk

  en time

 • Valg av tidspunkt

  innføring - praktisk forståelse av prosentbegrepet

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter