Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn

Figurtall

Elevene jobber med figurtall og utforsker ulike tallmønster. De får kjennskap til kvadrattallene og får også mulighet til å være kreative og lage sine egne figurtall.

Lærerens instruksjoner

Økt 1

Introduksjon for hele gruppen ved lærer:

De to første kvadrattallene.

Tallrekker som forandrer seg etter et bestemt mønster kan kalles figurtall. Slike figurtall kan vi lage ved å bruke for eksempel plastbrikker. Kvadrattallene er et eksempel på slike figurtall. Det første kvadrattallet er det bare en brikke i. Det andre kvadrattallet består av 4 brikker. Vis på tavla eller på overhead hvordan de to første kvadrattallene ser ut.

Elevaktivitet:

Elevene skal selv lage kvadrattallene enten ved å lage figurene selv eller ved samarbeid to og to elever. Elevene fyller inn på elevarket det de kommer fram til.

Oppsummering felles i gruppen:

Oppsummeringen felles i gruppen etter aktiviteten kan inneholde følgende spørsmål:

 • Er det en sammenheng mellom figurtallets nummer i rekken og hvor mange brikker det er?
 • Hvorfor tror dere at denne tallrekken kalles kvadrattall?
 • Klarer dere å finne ut hvor mange brikker det er i figurtallet uten å telle antall brikker?
 • Hvordan kan vi vite hva figurtall nr. 10 er?
 • Kan dere lage en regel?

Økt 2

Introduksjon til det videre arbeidet med figurtall:

Hvis dette opplegget gjennomføres en påfølgende dag, er det viktig å raskt repetere arbeidet med kvadrattallene. I denne økten skal elevene få lage sine egne figurtall.

Elevaktivitet:

Et eksempel på figurtall.


Elevene jobber alene eller i grupper på to elever. De bruker fantasien og lager sine egne figurtall med plastbrikker. De skriftliggjør det på det vedlagte elevarket.

Oppsummering felles i gruppen:

Elevene får etter tur vise fram figurtallet de har laget. De legger figurtall 1, 2 og 3 på overheaden. Resten av gruppen forsøker å gjette hvordan de neste figurtallene skal se ut. Samtal også om hvilken regel dere kan lage for figurtallene som blir presentert.   

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • kjenne att, eksperimentere med, beskrive og vidareføre strukturar i talmønster
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utforske og beskrive strukturar og forandringar i geometriske mønster og talmønster med figurar, ord og formlar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Introduksjon og oppsummering for hele gruppen.
  Elevene arbeider alene eller i grupper på to elever.

 • Utstyr

  Plastbrikker
  Elevark
  Blyant

 • Tidsbruk

  To økter à 30-45 min.
  Begge øktene kan gjennomføres samme dag, eller deles på to dager.

 • Valg av tidspunkt

  Dette opplegget kan brukes som en innføring til arbeidet med tallmønster. Det egner seg også til bruk underveis i arbeidet med emnet.

Skrevet av

Solfrid Storeli

Institusjon

Østli skole
Matematikksenteret
Hopp over bunnteksten