www.matematikk.org

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Introduksjon til likningssett for 5. trinn og oppover

I likningssettene brukes bilder av lommebøker og vesker i stedet for tall og plusstegn.

Lærerens instruksjoner

I de 8 treningsoppgavene i oppgavesettet finner du likningssett med både to og tre ukjente.

I hver oppgave skal elevene finne det totale innholdet i det siste rektangelet, eller hvilket tall spørsmålstegnet står for.

Et spørsmål til elevene kan være om det er flere måter å tenke på.

For elever på ungdomsskolen kan bildene (etterhvert) erstattes med bokstaver.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • løyse likningar og ulikskapar av første grad og likningssystem med to ukjende og bruke dette til å løyse praktiske og teoretiske problem

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Små grupper eller en og en.

 • Utstyr

  Ingen spesielle. 

 • Tidsbruk

  Varierer, men ca. 30 minutter inkludert diskusjon om fremgangsmåte. I ungdomsskolen bør introduksjon av bokstaver være med.

 • Valg av tidspunkt

  Introduksjon til likningssett, men kan også brukes som problemløsingsoppgaver.

Skrevet av

Geir Martinussen
Geir Martinussen

Institusjon

Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedlegg