www.matematikk.org

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vg1T
Vg1P
Vg2T
Vg2P
R1
R2
S2
X

Julekalender 2018, 8.-10. trinn

Alle er velkomne til å delta i julekalenderen 2018!

Kalenderen er en samling problemløsningsoppgaver fra ulike områder innen matematikken.

For å gå direkte til oppgavene se høyrespalten

Fasit med kommentarer og tips er en egen pdf som heter «Fasit» og alle voksne kan få dokumentet - enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org. Se høyrespalten.

Lærerens instruksjoner

Om kalenderen

Kalenderen består av 8 oppgaver og er i to nivåer.
Alle oppgaver har flere svaralternativer, hvor kun ett er riktig.
I år må man gjøre alle 8 oppgaver, enten nivå I eller nivå II for å delta i konkurransen.  

Nivå I og nivå II
De to nivåene er i to forkjellige pdf-filer.
Vær oppmerksom på at i år er det er ulike løsningsord på nivå I og nivå II.
Det er mulig for klassen eller gruppen å dele seg og løse begge nivåer, og sende inn to løsningsord. Lærer sender da inn skjemaet to ganger.
Det er naturligvis helt i orden å bare delta på ett av nivåene.

Løsningsord
Man samler bokstavene til de rette svaralternativene og setter tilslutt alle bokstavene sammen til ett ord. Ordet er det samme på bokmål og på nynorsk.
Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si, siden bokstavene skal uansett stokkes om tilslutt.
Husk at det er ulike løsningsord på nivå I og nivå II.

Delta i konkurransen
Læreren sender inn løsningsordet på vegne av gruppen ved å fylle inn nettskjema  «Løsningsord 2018» i høyrespalten.
Man kan delta med ett av nivåene, eller begge. Dersom man ønsker å delta med begge må man sende inn to skjema.

Fasit, kommentarer og tips
Informasjon til lærere og voksne er et eget dokument. Alle voksne kan få dokumentet enten ved å logge inn med Feide eller sende e-post til post@matematikk.org.

Frist
Innsendingsfrist for konkurransen er 18. januar 2019.  Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall prøv å sende inn nettskjema på nytt. Husk riktig e-postadresse.

Vinnere
Vinnere offentliggjøres på forsiden til matematikk.org 28.januar 2019.


matematikk.org ønsker dere lykke til og en riktig god jul!

 

 

Oppgavene er laget av redaksjonen i matematikk.org
Illustrasjoner er våre egne eller hentet fra colourbox.

 

Elevens oppgaveark

Eksempel oppgaver 8.-10.trinn. Nivå1 og nivå2.

OPPGAVE 5 nivå 1

 

Nisseland har en akebakke nedover en fjellside. Den består av noen strekninger med ulik bratthet slik som skissert på figuren.

                                 Finn vinkel δ.

A) 9°

B) 11°

C) 14°

D) 22°

 

 

OPPGAVE 5 nivå 2

I år trenger julenissen hjelp til å fordele gaver i Australia.  Planleggernissen Anna får ansvar for å levere gaver til ørkenbyene på vestsiden av kontinentet.

Julenissens nye supermodell av en slede er tre ganger så rask som Annas slede, derfor vil julenissen komme frem til Canberra mye tidligere enn henne .Da skal han fordele gaver i øst-Australia og når Anna kommer frem, drar de videre mot vest sammen.

Som planlagt starter de samtidig fra lageret med gaver. 

Når julenissen kommer til Canberra oppdager han til sin fortvilelse at han har glemt nettbrettet med fordelingsplanleggeren i sleden til Anna.

Straks vender han om, og raser av sted for å hente nettbrettet. Etter ca. 7000 km møter han Anna.

 

Hvor langt er det fra gavelageret til Canberra?

 

A) 14000 km

B) 23333 km

C) 32800 km

D) 49716 km

 

Illustrasjoner er fra colourbox og matematikk.org