www.matematikk.org

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Matematikkheftet for mellomtrinnet

I matematikkheftet finner du ti oppgaver innen tema tall og tallregning. Noen av oppgavene er tekstoppgaver, mens andre er regnestykker.

Lærerens instruksjoner

Forsiden av matematikkheftetMatematikkheftet tar for seg de fire regneartene. Elevene kan jobbe med matematikkheftet på skolen eller hjemme. De oppgavene som blir oppfattet som vanskelige kan gjennomgås i plenum.

Under vedlegg i høyrespalten finner du matematikkheftet i sin helhet. I fanen Elevens oppgave ser du et par eksempeloppgaver.

Elevens oppgaveark

En jente som er klar til å gjøre matematikk.Begreper

 • Hva betyr å addere?
 • Hva betyr å multiplisere?
 • Hva betyr å dividere?
 • Hva betyr å subtrahere?
 • Hva betyr plassverdi?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Alene, i par eller plenum.

 • Utstyr

  Skrivesaker og matematikkheftet.

 • Tidsbruk

  2 timer

 • Valg av tidspunkt

  Repetisjon av de fire regneartene.

Skrevet av

Emma Louise Ward
Emma Louise Ward

Institusjon

Bryn og Hammerbakken skole, avdeling Hammerbakken