Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Brøkstafett (med multilink-kuber)

Oppgaven organiseres som en stafett. Elevene har en base (et bord eller liknende). Derfra går to elever sammen ut til en av postene. På hver post finner elevene en oppgavetekst og et sett kuber som kan brukes til å løse oppgaven. Oppgavetekst og løsning tas med tilbake til gruppa og sjekkes. Elevene i gruppen roterer på å løse oppgaver.

Lærerens instruksjoner

Organisering

Elevene deles i grupper på tre eller fire (toer-grupper kan også brukes). Tre på gruppa er gunstig, fordi da vil elevene bytte på hvem de samarbeider med.

Oppgaver og kuber med riktige farger plasseres ut rundt i rommet. For å unngå kø og kaos, nummerer oppgavene eller bruk terningkast for å styre i hvilken rekkefølge gruppene løser oppgavene. 

Et par fra hver gruppe blir sendt ut for å løse en oppgave sammen. Oppgavetekst og løsning (kuber som er satt sammen) bringes tilbake til gruppa. I gruppa sjekker elevene at løsningen er riktig. Det er først da at to nye elever fra gruppa går til neste oppgave. Slik fortsetter de til alle oppgaver er løst riktig.

Hvis det praktiske fungerer kan man få frigjort tid til å samtale om løsninger med gruppene, både mens de jobber med oppgavene og ved å diskutere de praktiske løsningene. Et eksempel er oppgaven:

«12 er blå og 13 er rød og 212 er oransje»

Når elevene har en løsning kan denne sjekkes ved at man deler den i to like deler og sjekker at nøyaktig 12 er blå, man kan dele i tre like deler og kontrollere nøyaktig en del av tre er rød og så videre. Hvis ikke alle kravene er tilfredsstilt må de samme elevene gå tilbake og prøve ut en ny løsning.

Undervisningsopplegget kan være en fin avslutning for emnet. Da kan den gjøres om til en morsom konkurranse.

To oppvarmingsrunder - sterkt anbefalt

For å få det praktiske til å fungere er nøkkelen er å gjøre oppvarmingsoppgavene sakte og grundig nok. Det anbefales å ha minst to runder med oppvarmingsoppgaver. Disse må være enkle (se eksempler i fanen Elevens oppgaveark). Led elevene sakte og trinnvis gjennom disse slik at elevene forstår oppgaveformen og organiseringa av aktiviteten.

Brøkstafett kan brukes som avslutningen av emnet. Det kan også brukes som en konkurranse.

Oppgaver

En oppgave kan være så enkel som: «Sett sammen kuber slik at 23 er hvit». Sammen med oppgaveteksten har elevene tilgang på hvite kuber og minst en farge til. Løsningen er å sette disse sammen med (f.eks) to hvite og en som ikke er hvit. Mulig løsning av oppgave hvor 23 skal være hvit:


For forslag til oppgaver se i høyre spalte under Vedlegg. Disse oppgavene kan gjøres både enklere og mer utfordrende.

Konkretiseringsmateriell

I denne stafetten brukes multilink-kuber som kan settes sammen. Med ett sett på 1000 mulitilink-kuber i ti farger kan det lages ti oppgaver (eller mer) til en stor klasse. Antallet oppgaver kan justeres. Man kan selvsagt bruke andre typer klosser. Forutsetningene er at klossene har ulike farger, at de kan settes sammen og at alle har samme størrelse.

Multilink (og tilsvarende) er slagkraftig som konkretiseringsmateriell. Denne oppgavetypen kan være et godt hjelpemiddel for å avdekke grunnleggende misoppfatninger som enkeltelever kan ha.

Elevens oppgaveark

To eksempeloppgaver

Alle oppgavene finnes til høyre under Vedlegg.

Oppgave 1.

Sett sammen kuber: 12 er kvit.

Oppgave 13.

Sett sammen kuber:

13 er brun og 13 er grønn.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Grupper på 3 elever.

 • Utstyr

  Multilink-kuber (eller tilsvarende)

 • Tidsbruk

  30 minutter

 • Valg av tidspunkt

  Som variasjon i arbeidet med emnet. 

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter
Hopp over bunnteksten