Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Læringsressurser

Ønsker du inspirasjon eller tips til egen matematikkundervisning? Nedenfor kan du se to av våre 400 læringsressurser.

For å søke blant alle læringsressursene, velg det ønskede trinnet og deretter et hovedområde eller kompetansemål. Kompetansemålvalg spesifiserer søket ytterligere. I søkeresultatet er det antydet hvilket trinn læringsressursen passer best til.

og gå videre til valg av læreplanmål.

Eksempler på undervisningsopplegg:

Trinn: 4, 5

Tidsenheter

Elevene får trening i å regne med ulike tidsenheter utfra deres egen erfaringshverdag.
Trinn: 10, Vg1P

Hverdagsstatistikk

Gi elevene trening i prosentregning, tolkning av statistikk samt mulighet til å se faremomenter ved ukritisk bruk av statistikk!
Hopp over bunnteksten