Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Vei, fart og tid

Det å forstå sammenhengen mellom vei, fart og tid er bare det første steget i å forstå vår verden. Bevegelsen av ioner, elektroner og atomer har gitt oss mobiltelefoner, datamaskiner, TV-er og mer, mens bevegelsen av planetene, stjernene og galaksene; har gitt oss en forståelse av vår plass i universet. For å forstå alt dette starter vi med å se på vei-fart-tid-trekanten som ofte fremkommer i lærebøkene.

Den store t-en står for tid, den store s-en står for strekning og den store v-en står for fart. Som du kan se er trekanten delt i tre områder ved hjelp av den grønne og den røde strøken. Den grønne streken betyr divisjon, og den røde streken betyr multiplikasjon.

Hvis vi skal finne formelen for tiden, t, så ser vi at det er t=sv, hvor brøkstreken er den grønne streken.

Formelen for strekningen, s, er da s=vt, hvor den røde streken er multiplikasjonstegnet.

Og til slutt så er formelen for farten, v, gitt ved v=st, hvor den grønne streken igjen er brøkstreken.

Det blir fort en del å gå rundt å huske på med denne trekanten, og derfor skal vi vise deg hvorfor du ikke trenger å huske denne. Du kan til slutt velge den metoden som du liker best.