Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81828

Hvor mange prosent er 500 kr av 1500 kr?

2

ID: 53716

a) På en skole velger 97 av 204 elever fordypning i matematikk. Hvor stor andel av elevene tar fordypning i matematikk?

b) 16 av de 204 elevene har bursdag i mars. Hvor stor andel av elevene tilsvarer dette?

3

ID: 81840

Terje spiste opp 75% av pizzaen. Hvor mange stykker spiste Terje når pizzaen var delt i 8 stykker?

4

ID: 81826

Hvor mange prosent er 50 kr av 1500 kr?

5

ID: 81850

Hva er tallet hvis 25% av tallet er 250?

6

ID: 81812

Gjør om til prosent.

a) 12

b) 14

7

ID: 81822

Hvor mye er 30% av 1000 kr?

8

ID: 81824

Hvor mye er 50% av 10 000kr?

9

ID: 81848

Hva er tallet hvis 10% av tallet er 120?

10

ID: 51901

a) En bestemt aksje har en kurs på 120 kr. En dag faller aksjekursen med 5 %. Hva blir aksjekursen da?

b) Dagen etter stiger kursen med 5 % igjen. Hva er kursen etter dette?

Fasit

1

ID: 81828
Fasit:

33 %

2

ID: 53716
Fasit:

a) 47,5 %

b) 7,84 %

3

ID: 81840
Fasit:

6 pizzastykker

4

ID: 81826
Fasit:

3,3 %

5

ID: 81850
Fasit:

1000

6

ID: 81812
Fasit:

a) 50%

b) 25%

7

ID: 81822
Fasit:

300 kr

8

ID: 81824
Fasit:

5 000 kr

9

ID: 81848
Fasit:

1200

10

ID: 51901
Fasit:

a) 114 kr

b) 119,70 kr