Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81715

Regn ut og skriv svaret på standardform.

 

2,210143,210194,4103

2

ID: 35365
Skriv som helt tall eller som desimaltall:

2.92105

3

ID: 81689

Gi eksempel på tall som ikke er på standardform.

4

ID: 28030
Skriv tallet på vanlig måte:

0.05104

5

ID: 81656

Skriv tallene på standardform:

1) 0,0017

2) 6 250 000

6

ID: 81777

Normalpulsen for et menneske er 70 hjerteslag per minutt. Hvor mange slag slår hjertet i løpet av et år? Oppgi svaret på standardform.

7

ID: 28031
Gjør om til standardform og regn ut: 14 000 000 0.000 0025

8

ID: 81668

Hvilket av tallene er på standardform og hvorfor?

a) 1,0011015b) 34,5104

9

ID: 81650

Skriv tallene på standardform:

1) 0,000 000 000 000 000 000 057

2) 0,12

c) Nitten titusendeler

10

ID: 81773

Beregn arealet av et rektangulært område med sidene 2,5 km og 1 300 m. Angi svaret på standardform i kvadratmeter.

Fasit

1

ID: 81715
Fasit:

2,91102

2

ID: 35365
Fasit:
0.0000292

3

ID: 81689
Fasit:

0,1110412,41071,5100,3

4

ID: 28030
Fasit:
0.000 005

5

ID: 81656
Fasit:

1) 1,7103

2) 6,25106

6

ID: 81777
Fasit:

3,7107

7

ID: 28031
Fasit:
35

8

ID: 81668
Fasit:

a) er på standardform fordi måltallet er mellom 1 og 10 og det er det ikke i b).

9

ID: 81650
Fasit:

1) 5,71020

2) 1,2101

3) 1,9103

10

ID: 81773
Fasit:

3,25106 m2