Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 63644

På en butikk er gjennomsnittlig hver fjerde vare en melk og hver tiende vare et brød. En dag blir det solgt 3 varer. Hva er sannsynligheten for at det

 

 a) er kun melk som selges

 b) kun brød som selges

 c) er ingen melk som selges

 d) er ingen brød som selges 

2

ID: 49349

En boks inneholder 2 røde og 4 svarte terninger. Finn sannsynligheten for at to tilfeldig utvalgte terninger er røde dersom vi legger tilbake den første terningen før vi trekker den andre.

3

ID: 49359

Boks A  inneholder 9 kuler, hvor fire av disse er røde. Boks B inneholder fem kuler og 2 av disse er røde. Vi trekker én tilfeldig kule fra hver boks.
Hva er sannsyligheten for at begge kulene vi har trukket er røde?

4

ID: 35150
I en klasse er det 16 jenter og 11 gutter. Vi velger ut 2 elever.
a) Hva er sannsynligheten for at den første blir jente og den andre blir gutt?
b) Hva er sannsynligheten for at det blir minst en jente?

5

ID: 62973

Du trekker tilfeldig 3 kort fra en kortstokk.

 

 a) Hva er sannsynligheten for at du får 1 dame og 2 konger?

 b) Hva er sannsynligheten for at du får 2 damer og en konge?

 c) Hva er sannsynligheten for at du får 3 damer og ingen konger?

6

ID: 62938

Du blir stilt tre spørsmål, og har ikke peiling på noen av de. Men for det første spørsmålet er det oppgitt to mulige svar, og på de to neste er det oppgitt 3 mulige svar. Hvis du svarer helt tilfeldig, hvor stor er sannsynligheten for at du

 

     a) får alle riktige

     b) får ingen riktige

     c) får minst en riktig

7

ID: 34613

Figuren viser et lykkehjul. Du snurrer hjulet rundt to ganger og ser hvor det stopper. Hva er sannsynligheten for at lykkehjulet stopper


a) på det grå feltet både første og andre gang?
b) på det grå feltet første gang og det rutete feltet andre gang?

8

ID: 34936
En urne inneholder sju blå og fem røde kuler. Vi trekker ut to kuler etter hverandre uten å legge tilbake mellom hver gang. Hvor stor er sannsynligheten for at

a) den første kula er blå og den andre rød
b) begge kulene er blå

9

ID: 34622
I en eske ligger det 7 blå og 4 røde kuler. Vi trekker en kule fra esken og ser hvilken farge den har. Uten å legge kula tilbake trekker vi en kule til og ser hvilken farge den kula har. Hva er sannsynligheten for at
a begge kulene er blå
b begge kulene er røde
c den første kula er rød og den andre blå

10

ID: 63634

På en spesiell butikk er gjennomsnittlig hver tiende vare et brød. På en dag blir det solgt totalt 20 varer. Hva er sannsynligheten for at det

 

 a)   ikke blir solgt noen brød denne dagen

 b)   blir solgt minst 1 brød

Fasit

1

ID: 63644
Fasit:

a) (14)31,6%

b) (110)30,1%

c) (34)342,2%

d) (910)372,9%

 

 

2

ID: 49349
Fasit:

19

3

ID: 49359
Fasit:

845

4

ID: 35150
Fasit:
a) 88/351
b) 55/351

5

ID: 62973
Fasit:

a) 452451350=25525

b) Samme som a)

c) 452351250=15525

6

ID: 62938
Fasit:

a) 118

b) 29

c) 79

 

 

7

ID: 34613
Fasit:

a 1/64
b 1/32

8

ID: 34936
Fasit:
a) 0,265
b) 0,318

9

ID: 34622
Fasit:
a 38,2%
b 10,9%
c 25,5%

10

ID: 63634
Fasit:

a) (910)2012,2%

b) 100% - 12,2% = 87,8%