Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 53691

Kantina på en arbeidsplass kartlegger de ansattes forbruk av kaffe og te. 60 % av de ansatte sier de drikker kaffe i pausen, 65 % drikker te og 35 % drikker begge deler.

Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig ansatt drikker kaffe ller te i pausen?

2

ID: 34892
I et stort firma disponerer 60% av de ansatte bil. Vi trekker tilfeldig ut fire av dem. Finn sannsynligheten for at alle fire disponerer bil. Hva er sannsynligheten for at tre av dem disponerer bil?

3

ID: 62928

Du kaster en terning. Hva er sannsynligheten for at du ikke får

 

  a) minst 2 øyne

  b) minst 3 øyne

  c) høyst 2 øyne

4

ID: 63484

Tilsammen i kommunene A, B og C er det 400 innbyggere. Kommune A har 250 innbyggere, kommune B har 100 innbyggere mens kommune C har 50 innbyggere. Vi plukker tilfeldig ut en innbygger for så og plukke ut enda en uten å legge tilbake den første.

 

a) Hvor stor er sannsynligheten for at begge de to utplukkede innbyggerne er fra A?

b) Sannsynligheten for at kun en er fra A?

c) Ingen av de 2 utplukkede innbyggerne er fra kommune A? 

5

ID: 49546

I en bolle ligger det sju blå kuler, to røde og ni grønne kuler. Vi trekker en kule og legger den tilbake 10 ganger. Hvor stor er sannsyligheten for at vi trekker blå kule tre av gangene?

6

ID: 34658

På en lekseprøve blir det oppgitt tre svaralternativer, a, b og c, for hvert spørsmål. Marthe er uforberedt og må gjette.

a) Hva er sannsynligheten for at hun svarer rett på første spørsmål?
b) Sett opp alle kombinasjoner av svar på to spørsmål: aa, ab osv.
c) Finn sannsynligheten for at Marthe svarer rett på begge spørsmålene når det rette svaret er a på det første og c på det andre.
d) Finn sannsynligheten for at hun svarer rett på nøyaktig ett av de to spørsmålene når det rette svaret er a på det første og c på det andre.

7

ID: 34697
Vi kaster to terninger og finner produktet a · b av antall øyne.

a) Hvor stor er sannsynligheten for å få produktet 6?
b) Hvor stor er sannsynligheten for å få et produkt mindre enn eller lik 10?

8

ID: 49323

Hendelsene A og B er slik at P(A) = 0,45, P(B) = 0,7 og P(A  B) = 0,2.

Finn
a) P(A  B)
b) P( A¯B¯ )
c) P( (AB)¯)

9

ID: 54045

Andreas skal delta i en quiz. Av erfaring vet han at han i gjennomsnitt svarer rett på 9 av 10 spørsmål på denne typen quiz. Quizen har 20 spørsmål.

a) Hva er sannsynligheten for at han får alle rette?

b) Hva er sannsynligheten for at han får 17 rette?

c) Andreas får 18 rette. Hva er sannsynligheten for at de to feilene kommer rett etter hverandre?

10

ID: 35094

Vi kaster to terninger samtidig. Finn sannsynligheten for følgende hendelser

A: minst en av terningene viser 6
B: summen av tallene på terningene er 10
C: unionen av A og B
D: summen av tallene er 7 eller 8
E: den ene terningen viser 1, 2 eller 3 og den andre viser 5 eller 6
F: nøyaktig en treer dersom summen er 7

Fasit

1

ID: 53691
Fasit:

90 %

2

ID: 34892
Fasit:
0,13 og 0,35

3

ID: 62928
Fasit:

a) 16

 

b) 13

c) 23

 

4

ID: 63484
Fasit:

a) 25040024939939%

b) 375798

c) 14%

5

ID: 49546
Fasit:

0,22

6

ID: 34658
Fasit:
a) 13
b)
aa ab ac ba bb bc ca cb cc
c) 19
d) 49

7

ID: 34697
Fasit:
a) 19
b) 1936

8

ID: 49323
Fasit:

a) 0,95
b) 0,05
c) 0,80

9

ID: 54045
Fasit:

a) 12,2 %

b) 19,0 %

c) 10 %

10

ID: 35094
Fasit:

P(A) =11/36
P(B)=3/36=1/12
P(C)=12/36=1/3
P(D)=11/36
P(E)=12/36=1/3
P(F)=2/6=1/3