Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 51707

Løs ulikheten ved regning og kontroller svaret grafisk:

    x2+4x+40

2

ID: 82716

Løs likningen 4x2+4x350.

3

ID: 49669

Løs ulikhet

x21<0

4

ID: 82794

Hvilke verdier av x gir relle verdier av y når y=x24x+4?

5

ID: 82780

Samir løste ulikheten x24x<5 slik

x24x5<0(x+1)(x5)<0

og satte opp fortegnsskjema

Svaret til Samir var 1<x<5.

Er svaret riktig? Begrunn svaret ditt.

6

ID: 82703

Løs ulikheten 2x2x150 ved regning.

7

ID: 27891
Løs ulikheten:

x2>5x

8

ID: 82738

Løs ulikheten x210x21.

9

ID: 28291
Løs ulikheten:

1x+1<3x1

10

ID: 82773

Sarah løste ulikheten x26x>5 på følgende måte:

x26x+5>0(x1)(x5)>0

og hun satte opp fortegnsskjema:

 Svaret til Sarah var x<1 og x>5.

Er dette riktig? Begrunn svaret.

Fasit

1

ID: 51707
Fasit:

x=2

2

ID: 82716
Fasit:

72x52

3

ID: 49669
Fasit:

1<x<1

4

ID: 82794
Fasit:

x24x+40(x2)(x2)0

For alle x.

5

ID: 82780
Fasit:

Nei, det ble satt opp feil fortegnsskjema (x-1) i stedet for (x +1) som er det riktige. Det riktige svaret er 1<x<5.

6

ID: 82703
Fasit:

x52 og x3

7

ID: 27891
Fasit:
x>5

8

ID: 82738
Fasit:

x<3 og x7

9

ID: 28291
Fasit:
-2 1

10

ID: 82773
Fasit:

Ja.