Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49580

ΔABC er A=90, AC=6 og BC=10.


Finn B.

2

ID: 53538

I en rettvinklet trekant er hypotenusen AB=9,4 cm, mens kateten AC=3,5 cm. Finn alle vinklene i ΔABC.

3

ID: 35808
Løs ligningene når v er en vinkel mellom 0o og 180o.

a) cosv=0.77

b) cosv=0.23

c) cosv=1

d) 4cosv+3=0

4

ID: 35782
Bruk lommeregneren og regn ut:

tan 10o

5

ID: 48523

Det skal bygges et svømmebasseng med lengde 25 m. Langs den ene bredden er bassenget 1,20 m dypt, mens det er hele 4,00 m dypt langs den andre bredden. Bunnens helning skal være jevn over hele lengden. Hvilken v skal bunnen i bassenget danne med horisontalplanet?

6

ID: 53536

 a) Bruk Pytagoras' setning til å vise at B=90o.

b) Finn de andre vinklene i trekanten.

7

ID: 35776
Konstruer en trekant ABC der AB = 8 cm, A=45o og B=90o.
a) Finn cos 45o ved å måle lengden av sidene i ΔABC.
b) Finn cos 45o på lommeregneren og sammenlign med svaret i oppgave a).

8

ID: 35762
Bruk lommeregneren til å finne vinkelen v når

sinv=0.87

9

ID: 53537

Finn BAC, CBA og ACB.

10

ID: 30940
Finn vinkelen v når v[0o,90o]

v[0o,90o]tanv=3

Fasit

1

ID: 49580
Fasit:

B=37

2

ID: 53538
Fasit:

A=68,1o, B=21,9o og C=90o.

3

ID: 35808
Fasit:
a) 39.6o
b) 103.3o
c) 180o
d) 138.6o

4

ID: 35782
Fasit:
0.1763

5

ID: 48523
Fasit:

v=6,39o

6

ID: 53536
Fasit:

b) A=36,9o og C=53,1o.

7

ID: 35776
Fasit:

cos 45o = 0,71

8

ID: 35762
Fasit:
60.5o

9

ID: 53537
Fasit:

BAC=50,3o, CBA=36,9o og ACB=92,8o.

10

ID: 30940
Fasit:
v = 60o