Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49464

En urettferdig mynt er slik at sannsynligheten for å få "Mynt" er 0,7. Mynten kastes tre ganger.
Hva er sannsynligheten for å tre "Kron"?

2

ID: 62717

Norge har kommet til semifinalen i fotball-VM sammen med Brasil, Italia og Hellas. Norge møter Hellas. Faren til Ole har skikkelig peiling på fotball og har vurdert Norges sjanser på følgende måte:

  • Hellas vinner over Norge:   1-5
  • Norge vinner over Italia:      1-3
  • Norge vinner over Brasil:    1-10
  • Brasil vinner over Italia:       1-2     

Ole har skikkelig lyst til at Norge kommer til finalen og vinner den over Brasil.

 a) Hva er sannsynligheten for at Norge kommer til finalen ifølge faren?

 b) Hva er så sannsynligheten for at Norge vinner over Brasil i finalen ifølge faren?

 c) Hva er sannsynligheten for at Norge blir verdensmestere ifølge faren? 

3

ID: 62938

Du blir stilt tre spørsmål, og har ikke peiling på noen av de. Men for det første spørsmålet er det oppgitt to mulige svar, og på de to neste er det oppgitt 3 mulige svar. Hvis du svarer helt tilfeldig, hvor stor er sannsynligheten for at du

 

     a) får alle riktige

     b) får ingen riktige

     c) får minst en riktig

4

ID: 49417

Det er 90% sannsylig at Tom vil bestå teoriprøven til førerkortet, mens Tim vil bestå med 85% sannsylighet. Begge reiser samtidig til biltilsynet for å avlegge teoriprøven.
Hva er sannsyligheten at minst en av dem består?

5

ID: 63482

Tilsammen i kommunene A, B og C bor det 300 mennesker. Kommune A har 200 innnbyggere,mens B og C har 50 innbyggere hver. Vi plukker ut en innbygger fra disse 3 kommunene, legger hun/han tilbake for så å plukke ut enda en.

 

a) Hvor stor er sannsynligheten for at den første utplukkede er fra kommune B?

b) Hvor stor er sannsynligheten for at begge er fra kommune B?

c) Hvor stor er sannsynligheten for at ingen er fra kommune B?

6

ID: 35150
I en klasse er det 16 jenter og 11 gutter. Vi velger ut 2 elever.
a) Hva er sannsynligheten for at den første blir jente og den andre blir gutt?
b) Hva er sannsynligheten for at det blir minst en jente?

7

ID: 34755
De to hendingene A og B er uavhengige:

P(A)=35,P(B)=23
Finn P(A og B).

8

ID: 63644

På en butikk er gjennomsnittlig hver fjerde vare en melk og hver tiende vare et brød. En dag blir det solgt 3 varer. Hva er sannsynligheten for at det

 

 a) er kun melk som selges

 b) kun brød som selges

 c) er ingen melk som selges

 d) er ingen brød som selges 

9

ID: 49383

En vanlig mynt, en mynt hvor begge sidene viser "Kron" og en mynt hvor begge sidene viser "Mynt" puttes i en pose. En av myntene trekkes tilfeldig og kastes.
Hva er sannsynligheten for at mynten lander på Kron?

10

ID: 34789

En gjeng drar på tur.Gjengen består av 7 gutter og 5 jenter. Fire av guttene og tre av jentene har sertifikat for bil. Finn sannsynligheten for at en tilfeldig valgt person er
a) gutt
b) jente uten sertifikat

Fasit

1

ID: 49464
Fasit:

0,33 = 0,027

2

ID: 62717
Fasit:

a)     45

b)      45×12×110=125

c)     (45×12×110)+(45×12×13)=52300

 

 

3

ID: 62938
Fasit:

a) 118

b) 29

c) 79

 

 

4

ID: 49417
Fasit:

98,5%

5

ID: 63482
Fasit:

a) 16

b) 136

c) 2536

 

6

ID: 35150
Fasit:
a) 88/351
b) 55/351

7

ID: 34755
Fasit:
P(AogB)=25

8

ID: 63644
Fasit:

a) (14)31,6%

b) (110)30,1%

c) (34)342,2%

d) (910)372,9%

 

 

9

ID: 49383
Fasit:

12

10

ID: 34789
Fasit:
a) 712
b) 16