Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49260

I trekant ABC er ABC= 90°, AB = 2,0 cm og BC = 29,0 cm.
Finn CAB.

2

ID: 49578

I ΔABC er AB = 14 cm, BC = 12 cm og AC = 8 cm. Arealet av trekanten er 48 cm2.
Finn A.

3

ID: 48523

Det skal bygges et svømmebasseng med lengde 25 m. Langs den ene bredden er bassenget 1,20 m dypt, mens det er hele 4,00 m dypt langs den andre bredden. Bunnens helning skal være jevn over hele lengden. Hvilken v skal bunnen i bassenget danne med horisontalplanet?

4

ID: 35773
Bruk lommeregneren og finn vinkelen v når

cosv=0.87

5

ID: 49277

I trekant ABC er BC = 24,0 og AC = 29,7. Vinkel B er rett.
Finn vinkel A.

 

6

ID: 29075
Finn vinkelen v når hypotenusen AC = 10 cm og den motstående kateten BC = 4 cm.

7

ID: 35770
Bruk lommeregneren og finn

cos2.3o

8

ID: 30924
Bruk digitalt verktøy og bestem:

tan 30o

9

ID: 49258

I ΔABC er AC = 7,2 cm, BC = 6,1 cm og B = 90°.
Finn C.

10

ID: 35761
Bruk lommeregneren til å finne vinkelen v når

sinv=0.5

Fasit

1

ID: 49260
Fasit:

CAB = 86°

2

ID: 49578
Fasit:

A = 59°

3

ID: 48523
Fasit:

v=6,39o

4

ID: 35773
Fasit:
29.5o

5

ID: 49277
Fasit:

Vinkel A = 54°

6

ID: 29075
Fasit:
23.6o

7

ID: 35770
Fasit:
0.9992

8

ID: 30924
Fasit:
0.577

9

ID: 49258
Fasit:

C = 32°

10

ID: 35761
Fasit:
30o