Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35800

I ΔPQR er R = 27,2°, PR = 23,1 cm og QR = 8,2 cm. Regn ut arealet av trekanten.

2

ID: 49632

ΔABC er likebein med AC = BC, AB = 66,6 cm og C= 105°. Arealet av trekanten er 852 cm2. Finn AC.

3

ID: 53545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er arealet av firkanten?

4

ID: 50821

Punktet C kan forflyttes langs linjestykket DE.

a) Vis at arealet av ΔABC er gitt ved A(x)=10xx24.

b) Hva blir det største arealet trekanten kan ha?

5

ID: 49637

På figuren er linja l og m parallelle. Finn arealet av firkant ABCD.

6

ID: 49578

I ΔABC er AB = 14 cm, BC = 12 cm og AC = 8 cm. Arealet av trekanten er 48 cm2.
Finn A.

7

ID: 90066

(CE = 10)

 

a)      Hva heter figuren over? AB || CD

b)      Regn ut omkrets og areal.

c)      Konstruer figuren.

8

ID: 50867

Finn arealet av ΔABC når:

a) A=40o, AB=7,8 cm og AC=12,0 cm.

b) B=62o, BC=6,5 cm og AB=5,9 cm.

c) C=24o, AC=9,2 cm og BC=15,3 cm.

9

ID: 50851

Firkanten ABCD er et parallellogram. AB=a og AD=b, mens vinkelen mellom AB og AD, kalles v. Finn et uttrykk for arealet av parallellogrammet.

10

ID: 50817

Hvilken av trekantene har størst areal?

Fasit

1

ID: 35800
Fasit:

43,3 cm2

2

ID: 49632
Fasit:

AC = 42,0 cm

3

ID: 53545
Fasit:

37,0 m2

4

ID: 50821
Fasit:

b) A=6,25

5

ID: 49637
Fasit:

214,0 m2

6

ID: 49578
Fasit:

A = 59°

7

ID: 90066
Fasit:

a) Trapes 

b) Omkrets ca 49,33 - Areal ca 82,25  (BC er ca 9,43 og ED ca 4,9)

8

ID: 50867
Fasit:

a) 30,1 cm2

b) 16,9 cm2

c) 28,6 cm2

9

ID: 50851
Fasit:

A=absinv

10

ID: 50817
Fasit:

Begge trekantene har areal A=10 cm2.