Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35491
Løs ligningen.

1.05x=2

2

ID: 82530

Løs likningen 7x=16807.

3

ID: 35498
Løs ligningen:

5x=43x

4

ID: 82556

Per har satt penger på sparekonto og etter t år vil han ha K(t)=2500100,015t.  Hvor lang tid tar det før Pers penger har fordoblet?

5

ID: 49694

Løs likningen

2x=8

6

ID: 28217
Løs ligningen:

3x+43x=2

7

ID: 82546

Løs likningen 242x=1. Vis utregning.

8

ID: 82602

Verdien til en aksje gikk opp med 2 % hvert annet år og ned med 2 % hvert annet år under 20 år. Hvor mye av den opprinnelige verdien er det igjen etter 20 år?

9

ID: 82580

I 1900 bodde det 5,14 millioner i Sverige. I år 2000 var det 8,86 millioner. Hvor mange bodde i Sverige i 1718 hvis vi sier at ødkningen har vært eksponentiell?

10

ID: 82608

Antall bakterier fordobles hver 2,5 timer. Hvor lang tid tar det før det er 27 857 617 bakterier hvis det er nå 1 000 000?

Fasit

1

ID: 35491
Fasit:
x = 14.2

2

ID: 82530
Fasit:

5

3

ID: 35498
Fasit:
x = 2.71

4

ID: 82556
Fasit:

20 år

5

ID: 49694
Fasit:

x=3

6

ID: 28217
Fasit:
x=ln(25)ln30.834

7

ID: 82546
Fasit:

0

8

ID: 82602
Fasit:

99,6 %

9

ID: 82580
Fasit:

1,91 millioner

10

ID: 82608
Fasit:

12 timer