Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35244
Skriv uttrykkene så enkelt som mulig:

a) 2x6x29
b) 4x1:2x21

2

ID: 35231
Regn ut:

2x12x4

3

ID: 28254
Regn ut og skriv så enkelt som mulig:

(a2)nan:(an)2a2

4

ID: 34784
Trekk sammen:

2x+32x43x

5

ID: 49077

Regn ut og skriv så enkelt som mulig

23z45t4(z2t2)2

6

ID: 82362

Skriv så enkelt som mulig c2cd3c3+3cd7c7dc2d2.

7

ID: 27816
Skriv så enkelt som mulig:

23a+1a1+5a+13a3

8

ID: 66338

Løs likningene ved regning

 

a) 45(2x3)+x34=0

b) 32(1x)+4+x3=2

c) 73(x+1)=37

 

9

ID: 34794
Trekk sammen:

(x23+5x6):x12

10

ID: 28270
Skriv så enkelt som mulig:

49x297x+3

Fasit

1

ID: 35244
Fasit:
a) 2x+3

2

ID: 35231
Fasit:
x1x2

3

ID: 28254
Fasit:
a3n2

4

ID: 34784
Fasit:
136x

5

ID: 49077
Fasit:

40

6

ID: 82362
Fasit:

cd21

7

ID: 27816
Fasit:
43

8

ID: 66338
Fasit:

a) x=8114

b) x=157

c) x = 4049

 

9

ID: 34794
Fasit:
4x+10

10

ID: 28270
Fasit:
7x - 3