Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35157
Løs ligningssystemet:

[x+y=2x24x+y26y=4]

2

ID: 90103

Ali og Bahri plukket jordbær. Ali fikk 100 kroner dagen pluss 5 kroner kurven. Bahri fikk 150 kroner dagen pluss 3 kroner pr. kurv. En dag tjente de det samme. Hvor mange kurver plukket de? Hvor mye tjente hver av dem den dagen?

3

ID: 34837
Løs ligningssettet ved regning:

[x+2y=42x+y=3]

4

ID: 35154
Løs ligningssettet ved regning:

[x2+5x+y=64x+2y=5]

5

ID: 84170

Jon investerte 4500 kroner. På en del av summen fikk han 8% i rente og på resten fikk han 9%. Hvor stor del av summen får han 8% rente på og hvor stor del av summen får han 9% rente på hvis han tilsammen får 380 kr i renter per år?

6

ID: 35634
Løs likningssettet grafisk og ved regning:

[x2+y2=16yx=1]

7

ID: 34966
Løs ligningssettet grafisk:

[x2y=43xy=3]

8

ID: 35604
Løs likningssettet:

[x2+y2=254y=3x]

9

ID: 27907
Løs ligningssettet:

[x+y=12xy=5]

10

ID: 27917
Løs ligningssettet:

[x+y=2x24x+4=y2+6y]

Fasit

1

ID: 35157
Fasit:
x=2 og y=0 eller x=-1 og y=3

2

ID: 90103
Fasit:

Plukket 25 kurver hver, tjente 225 kr hver.

3

ID: 34837
Fasit:
x = -2, y = 1

4

ID: 35154
Fasit:
ingen løsning.

5

ID: 84170
Fasit:

2500 kr til 8%, 2000 kr til 9%

6

ID: 35634
Fasit:
x2.28 og y3.28 eller x3.28 og y2.28

7

ID: 34966
Fasit:
x = 2 og y = 3

8

ID: 35604
Fasit:
x = -4 og y = -3 eller x = 4 og y = 3

9

ID: 27907
Fasit:
x=2, y=-1

10

ID: 27917
Fasit:
x = 2, y = 0 eller x = - 1, y = 3