Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35107
Faktoriser uttrykket ved å gjøre kvadratet fullstendig.

x23x+2

2

ID: 82798

Faktoriser uttrykket x2+6x+9y2.

3

ID: 35037
Sett mest mulig utenfor en parentes.

2y34y2

4

ID: 82824

Agnes forenker brøken x249x2+14x+49 og får svaret 114x. Hva gjorde Agnes og er svaret riktig? Begrunn svaret.

 

5

ID: 35218
Faktoriser uttrykket:

2x24x30

6

ID: 27826
Faktoriser i teller og nevner, og forkort brøken:

x24x+4x2

7

ID: 51006

Forkort brøkene:

a) x2+6x+9x29

b) 5x28010x+40

c) x24x+4x34x

8

ID: 35113
Faktoriser uttrykket hvis det er mulig ved å gjøre kvadratet fullstendig.

2x2+4x+2

9

ID: 50873

Forkort uttrykkene:

a) 4x82x4

b) x2+4x2x+8

c) 12x+36144x

d) 9x1863x

10

ID: 82802

Faktoriser uttrykket x4xy3x3y+y4.

Fasit

1

ID: 35107
Fasit:
(x1)(x2)

2

ID: 82798
Fasit:

(x+3)2y2=(x+y+3)(xy+3)

3

ID: 35037
Fasit:
2y2(y2)

4

ID: 82824
Fasit:

Agnes forkortet de andregradsleddene mot hverandre og 49 mot 49. Dette er ikke riktig. Forkortingen betyr at uttrykket skrives om til å være produktet av faktorer og så forkorte vi de faktorene i telleren og nevneren som er helt like. Riktig svar er x7x+7.

5

ID: 35218
Fasit:
2(x+3)(x5)

6

ID: 27826
Fasit:
x2

7

ID: 51006
Fasit:

a) x+3x3

b) x42

c) x2x(x+2)

8

ID: 35113
Fasit:
2(x+1)2

9

ID: 50873
Fasit:

a) 2

b) x2

c) x+312x

d) -3

10

ID: 82802
Fasit:

(xy)2(x2+xy+y2)