Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 29991


I denne oppgaven skal vi regne ut de ukjente vinklene i trekanten. Avgjør på forhånd om vi får to sett løsninger. Det kan være lurt å tegne hjelpefigur.
a=12.1cm,b=7.7cm,B=31.4o

a = 12,1 cm, b = 7,7 cm, B = 31,4°

2

ID: 49612

Finn den minste vinkelen i en trekant med sidelengder 35,6 cm, 58,43 cm og 52,23 cm.

3

ID: 29161
To sider i en trekant er 4.7 cm og 5.2 cm. Den mellomliggende vinkelen er 42.3o. Hvor lang er den tredje siden?

4

ID: 48534

En mann skal svømme over ei elv, men elva er hele 4,8 km bred, og han er ikke sikker på om han klarer å svømme hele strekket i ett. Omtrent midt i elva, 2,1 km fra der mannen skal hoppe uti (og det er bare ett sted langs bredden det egner seg å hoppe uti), er det ei øy. Men dersom han skal svømme til øya, må han svømme 24o til høyre for den korteste veien over elva.  Hvor mye lengre må han svømme hvis han skal få lagt inn ei hvilepause på øya?

5

ID: 29162
I trekanten ABC er AB = 3.4 cm, BC = 5.2 cm og AC = 7.3 cm. Regn ut vinklene i denne trekanten.

6

ID: 49608

 

Finn C, rund av til nærmeste hele gradtall.

7

ID: 29160
I trekant ABC er a = 12, c = 15 og vinkel B = 75o. Finn lengden av b.

8

ID: 49589

Bruk trekanten til høyre og bestem vinkel C.

9

ID: 49584

Bruk trekanten til høyre og bestem A.

10

ID: 48631

En landmåler står i et punkt P og måler RPQ=39,7o. I tillegg måles avstandene PQ=312 m og PR=170 m. Hva er avstanden mellom punktene Q og R ?

Fasit

1

ID: 29991
Fasit:

55,0o og 93,6o eller 125,0o og 23,6o

2

ID: 49612
Fasit:

Minste vinkel er 37°

3

ID: 29161
Fasit:
3.6 cm

4

ID: 48534
Fasit:

Han må svømme 200 m lengre.

5

ID: 29162
Fasit:
A=40.4o,B=114.5o,C=25.1o

6

ID: 49608
Fasit:

C = 84°

7

ID: 29160
Fasit:
16.6

8

ID: 49589
Fasit:

C = 42,7°

9

ID: 49584
Fasit:

A = 110,8°

10

ID: 48631
Fasit:

QR=211,2 m