Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 27909
Løs ligningssettet:

[xy=102x+y=23]

2

ID: 28295
Løs ligningssettet:

[4x+2y2+x2=15yx=2]

3

ID: 27919
Løs ligningssettet:

[x2=9(y+2)2x+2y=6]

4

ID: 28205
Familien Nielsen og bestemor Nielsen dro på tur. For tre voksne og fire barn betalte de 270 kroner for en togreise. Voksenbilletten er dobbelt så dyr som barnebilletten. Hva koster billettene?

5

ID: 35590
Løs likningssettet med addisjonssetningen:

[10x+6y=55x4y=1]

6

ID: 33504

Løs ligningssystemet grafisk:

y=x22x+2x+y=3

7

ID: 35594
Løs likningssettet med addisjonssetningen:

[2x=4y3x=y+5]

8

ID: 34845
Løs ligningssettet ved hjelp av lommeregneren:

[x+2y=2x+y=2]

9

ID: 82326

Et firma har tilsammen investert 216 000 kr i fond A og i fond B. Renten i fond A er 7,2%, men i fond B er 6,9%. Den totale avkastingen er 15 300 kr. Hvor mye har firmaet investert i hvert av fondene?

10

ID: 35633
Løs likningssettet grafisk og ved regning:

[y=5xyx=1]

Fasit

1

ID: 27909
Fasit:
x = 6 og y = 17 og omvendt

2

ID: 28295
Fasit:
x = 1, y = 3 eller x=73,y=13

3

ID: 27919
Fasit:
ingen løsning

4

ID: 28205
Fasit:
x = prisen for en barnebillett
y = prisen for en voksenbillett

Setter opp et likningssystem med følgende to likninger:

4x+3y=270y=2x


Barnebilletten koster 27 kr, mens voksenbilletten koster 54 kr.

5

ID: 35590
Fasit:
x=15 og y=12

6

ID: 33504
Fasit:

To løsninger:

x=3.3,y=6.6 

x=0.3,y=5.7 

7

ID: 35594
Fasit:
x=95 og y=25

8

ID: 34845
Fasit:
x=23,y=43

9

ID: 82326
Fasit:

Firmaet har investert 84 000 kr i fond A og 132 000 i fond B.

10

ID: 35633
Fasit:
x = 2 og y = 3