Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 27831
Forkort brøken uten hjelp av kalkulator:

106261008

2

ID: 27847
Skriv så enkelt som mulig:

a3a3ba2a6b2

3

ID: 35237
Faktoriser uttrykket:

x3 - x

4

ID: 35437
Bygg ut utrykket til et fullstendig kvadrat:

x2 - 6x + 4

5

ID: 34617
Faktoriser uttrykket:

x2+4x+3

6

ID: 35214
Faktoriser uttrykket:

2x212x+18

7

ID: 82798

Faktoriser uttrykket x2+6x+9y2.

8

ID: 35040
Trekk mest mulig utenfor en parentes.

5xy210xy

9

ID: 28268
Skriv så enkelt som mulig:

(23a3:5a+1):2a+2a1

10

ID: 82806

Faktoriser uttrykket 4an+18a2n.

Fasit

1

ID: 27831
Fasit:
992

2

ID: 27847
Fasit:
2b(a+1)

3

ID: 35237
Fasit:
x(x + 1)(x - 1)

4

ID: 35437
Fasit:
(x - 3)2 - 5

5

ID: 34617
Fasit:
(x+1)(x+3)

6

ID: 35214
Fasit:
2(x3)2

7

ID: 82798
Fasit:

(x+3)2y2=(x+y+3)(xy+3)

8

ID: 35040
Fasit:
5xy(y2)

9

ID: 28268
Fasit:
115

10

ID: 82806
Fasit:

4an+1(12an1)