Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tekstnøtt: Mange gjester

Oppgaven:

Pettersen har en fest. Etter første gang ringeklokken ringer, kommer det inn 1 gjest. Etter andre gang ringeklokken ringer, kommer det inn 3 gjester. Etter tredje gang ringeklokken ringer, kommer det inn 5 gjester og slik fortsetter det.

Hvor mange gjester vil det være på festen etter at ringeklokken ringer for n-te gang?