www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Tekstnøtt: Mange gjester

Oppgaven:

En ringeklokke.Pettersen har en fest. Etter første gang ringeklokken ringer, kommer det inn 1 gjest. Etter andre gang ringeklokken ringer, kommer det inn 3 gjester. Etter tredje gang ringeklokken ringer, kommer det inn 5 gjester og slik fortsetter det.

Hvor mange gjester vil det være på festen etter at ringeklokken ringer for n-te gang?

Vis løsningsforslag