www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Tekstnøtt: Algebra rot

Oppgaven:

Et tastatur
Øverste rad: Q W E R T Y U I O P
Midterste rad: A S D F G H J K L 
Nederste rad: Z X C V B N M Regn ut:

x-ax-bx-cx-d...x-z=

Vis løsningsforslag