www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Tekstnøtt: Bruk av 1. kvadratsetning

Oppgaven:

Bildet av et krittavle med alle algebraiske uttrykk på.Bokstavene a og b forestiller to tall, som vi foreløpig ikke kjenner.

Når vi får oppgitt a+b=1 og a2+b2=1, hvor mye er da a7+b7?

Trenger du et hint, se øverst i løsningsforslaget.

Vis løsningsforslag