Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Skolekonkurranser i matematikk

Det arrangeres ulike konkurranser i Norge hvor elevene får utfordringer innen matematikk. Her omtaler vi tre av de nasjonale konkurransene.  

Kengurukonkurransen

Kengurukonkurransen er en internasjonal matematikkonkurranse hvor norske elever fra 4. - 8. trinn kan være med å konkurrere.   
Hensikten med konkurransen er å øke og stimulere interessen for matematikkfaget. Oppgavesettene består av 18 - 24 oppgaver med utradisjonell vinkling. Det er et oppgavesett for elever på 4. og 5. trinn og et annet for 6. til 8. trinn. Elevene får 5 svaralternativer for hver oppgave, noe som ufarliggjør deltakelsen.

Oppgavene er ikke valgt fordi elever i denne alderen skal eller bør kunne løse slike oppgaver. Det er eksempler på hva det kan være bra å jobbe med. Mange av oppgavene kan virke vanskelige. Men det er ofte slik at elever får til mye mer enn forventet, særlig når de får lov til å samarbeide.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO) i Trondheim har ansvaret for den norske delen av denne konkurransen. Du kan lese mer om konkurransen og hvordan du kan melde deg på, på deres "Kengurusider".

Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen møter du igjen i spillet Regnemesteren. matematikk.org har fått tillatelse til å oversette og bruke alle de svenske oppgavene fra 2001 og utover og alle de norske fra 2005 og utover. Alle innhentede oppgaver vises med kildereferanse.

UngeAbel

Tidligere har KappAbel vært en konkurransen for alle 9. klasser i Norge. Fra og med 2013 har LAMIS ansvaret for å arrangere en konkurranse for 9. trinn i Norge og denne konkurransen heter UngeAbel. Når en klasse er påmeldt, registreres klassen som deltaker. Konkurransen består av kvalifiseringsrunder, semifinale og finale.

Kvalifisering

Konkurransen består av to web-baserte kvalifiseringsrunder. Oppgavene løses i en dobbelttime (100 min) en gang i løpet av de to ukene oppgavesettet ligger ute i hver runde. Svarene sendes via internett umiddelbart etter at prøven er holdt. Hver klasse sender inn en felles besvarelse. Riktig svar gir 5 poeng, galt svar gir 0 poeng, mens ubesvart spørsmål gir 1 poeng.

Semifinale

Den beste klassen i hvert fylke går videre til semifinale. Klassen velger da ut 4 elever, 2 jenter og 2 gutter, til å representere seg i semifinale og evt. i finalen.

For å kunne delta i semifinale, må fylkesvinnerne (hele klassen) først gjennomføre en prosjektoppgave i matematikk. Prosjektoppgaven, som bedømmes av en egen jury, vil telle 50 % i semifinalen. Kreativitet, originalitet og tverrfaglige løsninger vil bli premiert.

Semifinalen består i tillegg av et oppgavesett som skal løses på tid. De tre beste lagene fra semifanelen går videre.

Finale

I finalen stiller hvert av de tre lagene med fire elever. Oppgavene i finalen er mer visuelle/praktiske enn i de innledende runder for at publikum i salen lettere skal kunne følge med.

Hvis en klasse er interessert i å delta må klassens matematikklærer melde på klassen via siden for påmelding, som finnes på hjemmesiden til LAMIS.

 

Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er beregnet på elever i videregående skole. Den arrangeres av Norsk Matematisk Forening i samarbeid med Abelprisen. Hvert år deltar rundt 4500 elever. Målet med konkurransen er å stimulere matematikkinteressen hos elevene. Konkurransen består av tre runder.

1.runde

Første runde er åpen for alle og består av 20 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av 100 minutter. For hvert riktig svar gis 5 poeng, for hvert blankt 1 poeng og for hvert galt 0 poeng. Totalt kan det altså oppnås 100 poeng. Den beste tredelen av deltakerne får diplom for godt resultat.

2.runde

Den beste tidelen fra første runde blir invitert til konkurransens 2.runde. Denne runden består av 10 oppgaver hvor svaret er et heltall mellom 0 og 999. Man får 10 poeng for riktig svar, 0 poeng for blankt eller galt svar.

Finale

De tyve med høyest poengsum fra 1. og 2. runde blir invitert til finalen. Det må være minst 16 elever i finalen som er kvalifiserbare til den internasjonale matematikkolumpiaden.  I finalen får deltakerne fire oppgaver som skal løses i løpet av fire timer. Her er det ikke flervalgsoppgaver, og det kreves at deltakerne gir en fullstendig begrunnelse for sine besvarelser. Hver oppgave kan gi 10 poeng, slik at maksimal poengsum er 40.

For mer informasjon om konkurransen se i høyrespalten.

Om du ønsker å prøve deg på oppgavene fra Abelkonkurransen, gå inn på "Abels utfordringer" i Regnemesteren - alle oppgavene her er hentet fra tidligere Abelkonkurranser. Oppgavene i det første nivået er fra 1. runde og oppgavene på neste nivå er fra 2. runde.

Eksterne lenker