Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn

Leken tilnærming til likninger

Via kjente regnestykker og samtale introduseres elevene for likninger. Hvilke strategier bruker de for å finne de ukjente?

Lærerens instruksjoner

Del elevene i par.

 1. Skriv et tall på tavla. For eksempel 14. Be hvert par om å lage regneuttrykk som har dette tallet som sum. Start med addisjon og subtraksjon og utvid med multiplikasjon og divisjon og kombinasjoner av regneartene.

 2. Skriv noen av regneuttrykkene på tavla, eller opprett en virtuell oppslagstavle og la elevene skrive inn sine regneuttrykk.

 3. Snakk om hvor regneuttrykkene og finn ut hvilke er like/ulike. Hvorfor er noen uttrykk ulike?  Er det sammensatte uttrykk med flere regneoperasjoner? Hvis ikke kan du oppfordre elevene til å lage noen slike (eksempelvis 14=25+4).

 4. Be elevene bytte ut et av tallene i regneuttrykkene med x. Snakk videre om hva dette betyr og at vi nå har likninger med ukjente verdier.

 5. Samle noen av likningene elevene har laget på tavla. Be hvert par om å finne den ukjente verdien.

 6. Spør hvilke strategier de brukte. Hvordan tenkte de når de skulle løse likningen? Hva var viktig å tenke på? Noter på tavla disse strategiene. Samtal om matematikken og teknikkene.

 

Større utfordring eller en ny runde litt senere i læreprosessen
Sjekk om noen av likningene har lik x-verdi. For eksempel 14=5x+4 og 14=4x+6. Sett de to uttrykkene lik hverandre og snakk om hva det innebærer og hvordan vi nå kan finne x.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • løyse likningar og ulikskapar av første grad og likningssystem med to ukjende og bruke dette til å løyse praktiske og teoretiske problem

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Par og plenum.

 • Tidsbruk

  1 time.

 • Valg av tidspunkt

  Innføring.

Skrevet av

Gine Haug
Gine Haug

Institusjon

Leknes skole