Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Et brettspill om likeverdige brøker

Elevene kan få spille et brettspill samtidig som de øver på begrepet likeverdige brøker.

Lærerens instruksjoner

Følgende brettspill byr på en mengde ulike differensieringsmuligheter. Under har vi laget tre sett med ulik vanskelighetsgrad. I det lette settet får elevene oppgitt både brøken og tallet brøken skal utvides med for så å finne den likeverdige brøken (her får også elevene trening i hoderegning). I  settet med middels vanskelighetsgrad får elevene oppgitt kun brøken og de selv må finne en likeverdig brøk. I det vanskelige settet skal elevene først selv fylle ut brettet med brøkene og deretter finne minst to likeverdige brøker.

Forberedelser

I høyrespalten finner du settene. Ett sett består av ett brett, et ark med spilleregler, to svarark, fasitkort med rutetall og fasitkort med fasit på. Skriver du settet ut dobbelsidig, vil fasitkortene kun trenge å klippes ut (på den ene siden vil du ha rutetall, mens på den andre vil det stå fasit). Skriver du ut settet ensidig, må du først lime fasitkort med rutetall sammen med arket med fasitkort med fasit på og deretter klippe kortene ut.

Hvert par eller firergruppe får ett sett.

Det er fint å ha en liten premie klar for vinneren/vinnerparet.

Spilleregler

Spillere begynner på start. Fasitkortene står stablet på hverandre slik at siden med heltallene på vises. Disse heltallene svarer til rutetallene (står i venstrehjørnet).

Spiller 1 slår en terning og flytter tilsvarende antall ruter som øyne på terningen. På ruten står det et lite tall i venstrehjørnet og en brøk. Spiller 1 må finne en likeverdig brøk til brøken i ruten. Spiller 2 finner fasitkortet dette rutetallet på og sjekker om spiller 2 har funnet en likeverdig brøk. Hvis spiller 1 har avgitt riktig svar, forblir hun på denne ruten mens spiller 2 kaster terning. Hvis spiller 1 har avigtt feil svar, må hun tilbake til start mens spiller 2 kaster terning. Slik fortsetter de til en kommer til mål.

Differensiering

Lett
Brettet og fasitkortene er forhåndsutfylt med brøkene. I spilleregelene finner elevene ut at de skal utvide brøken på ruten de står på med samme tall som er rutetallet.

Middels
Brettet og fasitkortene er forhåndsutfylt med brøkene. Elevene selv må finne en likeverdig brøk (valgfritt hva de utvider brøken med). OBS OBS på fasitkortene står mange likeverdige brøker, men langt i fra alle slik at elevene må gjøres oppmerksomme på dette.

Vanskelig
Brettet og fasitkortene er tomme. Elevene selv fyller ut rutene med brøkene som de vil skal stå på disse. De må underveis skrive fasit på fasitkortene. For å sikre at svarene er riktig, kan elevene på slutten av spillet rette hverandres svar ved å bytte med et annet par. Hvis elevene spiller i firergrupper, retter de hverandres svar underveis.

Brettet (middels) med likeverdige brøker

Elevens oppgaveark

Eksempel på brett (middels):

Brettspill med likeverdige brøker

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I par eller grupper på fire.

 • Utstyr

  Brett, spilleregler og svarark

 • Tidsbruk

  1 enkeltime

 • Valg av tidspunkt

  Innøving eller repetisjon av likeverdige brøker

Skrevet av

Emma Louise Ward
Emma Louise Ward