Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Oljematematikk

Matematikk er nyttig på mange samfunnsområder.Her har vi valgt olje som tema, og dette kan brukes som et omfattende prosjektarbeid både i ungdomsskolen og videregående skole.

 

Forestill deg at dere driver et oljeselskap. Ikke noe lite filleselskap, men et stort et som hver dag både tjener og bruker millioner av kroner, med haugevis av ansatte og svære plattformer i Nordsjøen. Tenk deg at dere hadde ansvaret for å finne mer olje for å sørge for at produksjonen foregikk uten fare, både for mennesker og naturen, og at dere hele tiden måtte passe på at virksomheten var lønnsom.

I dette forslaget til prosjektarbeid er det nettopp det dere skal gjøre. I fellesskap skal dere drive et oljeselskap fra letefasen og helt fram til plattformene blir utrangerte og dere må finne nye energikilder slik at vi fortsatt kan få den strømmen vi trenger. Dere vil hele tiden få oppgaver som må løses og resultatene må dere bruke i det videre arbeidet. Dere må jobbe som et lag, det er bruk for hele klassen. Gjør noen en feil, går det ut over alle. Veldig få av oppgavene har fasitsvar, det er opp til dere selv å gjøre beregninger og det er deres egne vurderinger som avgjør hvor godt selskapet går.

Den aller første oppgaven skal dere løse i fellesskap: Dere skal finne på et navn til oljeselskapet. Når dere har gjort det, kan dere gå videre på de neste sidene og begynne den virkelige jobben.

Lykke til!