www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

FØDT: 1452
DØD: 1519

Da Vinci levde på 1400-tallet og er en av historiens store multi-genier. Mest kjent er han som maler og "ingeniør", men også hans matematiske bidrag er betydelige.

 

Leonardo da Vinci ble utdannet i huset til faren, og mottok den vanlige utdannelsen i lesing, skriving og aritmetikk.

I 1467 ble han lærling og lærte å male, lage skulpturer og tilegnet seg tekniske og mekaniske ferdigheter.

Mellom 1482 og 1499 var Leonardo i tjeneste hos Hertugen av Milano, som "maler og ingeniør". I tillegg til at han fullførte seks malerier mens han var i tjeneste hos hertugen ble han også konsultert om arkitektur, befestninger og militære anliggender.

Mens han var i Milano ble Leonardo interessert i geometri. Leonardo studerte Euklid og Paciolis "Suma" og begynte sine egne undersøkelser innen geometri. Han gav flere mekaniske metoder for å kvadrere en sirkel. Han skrev en bok på denne tiden om den elementære teorien i mekanikk, og den utkom i Milano rundt 1498.

Leonardo er berømt for sine mange oppfinnelser og skisser. Han tegnet både fly og helikoptre. Disse ble aldri laget, men ligner likevel mye på de første flymaskinene som ble laget mange hundre år senere.

De siste årene av sitt liv var Leonardo i tjeneste hos den franske kongen som førstemaler, arkitekt og mekaniker. Det var i denne perioden at han fullførte verdens kanskje mest kjente maleri, ”Mona Lisa”.

Skrevet av

Tom Lindstrøm
Tom Lindstrøm

Institusjon

Universitetet i Oslo

Begrep

  • Geometri

    Den delen av matematikken som handler om rommets natur og figurenes form, størrelser og øvrige egenskaper. Ordet betyr jordmåling. Dagens geometri forgrener seg i blant annet euklidsk geometri, projektiv geometri, topologi og algebraisk geometri.

  • Mekanikk

    Dette er læren om likevekt og bevegelser av faste stoffer, væsker og gasser. Kunnskaper i mekanikk gjør det mulig å beregne for eksempel krefter på oljeplattformer og skipsskrog, turbiner, flyvinger og vindmøller, raketter og romferger, strømning av olje og gass i porøse sedimentlag og i rørledninger, bølger og strøm i havet, strømning i blodårer samt bevegelsen til værsystemer og planeter.


Omtalt person