www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Aritmetiske og geometriske rekker

Den første videoen forklarer aritmetiske rekker, mens videoen i en egen fane under tar for seg geometriske rekker.

 

Video II: Geometriske rekker

 

 

Begreper

Sum

I en addisjon, slik som
2 + 5 + 1 = 8
kalles resultatet 8 for addisjonens sum.

Sum
,  
 

Grenseverdi

En uendelig tallfølge a1, a2, a3, ...har grenseverdi A dersom vi kan få an så nær A vi vil ved å velge n stor nok.

Grenseverdi
 

Oppgaver

1. Hva kjennetegner en aritmetisk rekke?

FASIT

Differansen mellom to etterfølgende ledd er det samme for alle ledd.2. Finn S15, summen av de femten første leddene i den aritmetiske rekken n=13n .

FASIT

S15=360

Løsningsforslag:

Det første leddet, a1, er lik 3. Ledd nummer femten, a15, er lik 45. Antall ledd n vi skal legge sammen, er lik 15.

(a1+a15)n2=(3+45)152=3603. Finn S10, summen av de ti første leddene i den aritmetiske rekken n=02n+70.

FASIT

S10=790

Løsningsforslag:

Det første leddet, a1, er lik 70. Ledd nummer ti, a10, er lik 88. Antall ledd n vi skal legge sammen, er lik 10.

(a1+a10)n2=(70+88)102=7904. Hva kjennetegner en geometrisk rekke?

FASIT

Forholdet mellom to etterfølgende ledd er det samme for alle ledd.5. Finn S10, summen av de ti første leddene i den geometriske rekken n=03n.

FASIT

29524

Løsningsforslag:

Forholdet k mellom to etterfølgende ledd er lik 3. Det første leddet, a1, er lik 1. Antall ledd n vi skal legge sammen er 10. Det siste leddet, a10, er lik 39.

a1k(9+1)-1k-1=1310-13-1=295246. Finn S6, summen av de seks første leddene i den geometriske rekken n=013n.

FASIT

S61,498

Løsningsforslag:

Forholdet k mellom to etterfølgende ledd er lik 3-1. Det første leddet, a1, er lik 1. Antall ledd n vi skal legge sammen er 6. Det siste leddet, a6, er lik 3-5.

a1k(5+1)-1k-1=13-6-13-1-1=1-1361-131,498

 

Publisert: 26.04.2017 Endret: 15.07.2017

Støtteemne

Følger og rekker

Består av: