www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Trigonometri

Videoen definerer sinus, cosinus og tangens som forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant og til slutt utvides definisjonene for alle vinkler.

 

Begreper

Trigonometri

Læren om forholdet mellom vinkler og sider i en trekant. De trigonometriske funksjonene sinus og cosinus er de viktigste redskapene i denne teorien.

Trigonometri
,  

Cosinus

En trigonometrisk funksjon.
Cosinus til en spiss vinkel i en rettvinklet trekant er lik forholdet mellom lengden til hosliggende katet og hypotenus.

Cosinus
,  

Tangens

En trigonometrisk funksjon.

Tangens til en spiss vinkel i en rettvinklet trekant er lik forholdet mellom lengden til motstående katet og hosliggende katet.

Tangens
,  

Katet

Katet

Side i en rettvinklet trekant. Den rette vinkelen dannes av to linjestykker som kalles kateter.

Katet og hypotenus

Oppgaver

1. Skriv ned definisjonen av sinus, cosinus og tangens til en vinkel v i en rettvinklet trekant.

FASIT

 

sinv=motstående katethypotenus

cosv=hosliggende katethypotenus

tanv=motstående katethosliggende katet=sinvcosv

 

 
Publisert: 11.03.2017 Endret: 16.07.2017