Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Julekalender 2014, 8.- 10.trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. De tre siste oppgavene er i delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Nivå I er det letteste. Når dere har alle 9 bokstaver skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 8.-10. trinn.

Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

Stikkord for årets løsningsord gis eventuelt til elevene ETTER at oppgavene er løst:

et geometribegrep

Opplegget kan passe til en kosetime før jul, eller så kan klassen velge å løse noen oppgaver om gangen. Dersom klassen skal bruke opplegget i én kosetime kan det lønne seg å jobbe i grupper og fordele oppgaver, slik at alle oppgavene blir forsøkt løst i løpet av timen. De ”letteste” oppgavene kommer først.

Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene innen 16. januar 2015. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet ved å fylle inn nettskjemaet Løsningsord 2014 i høyrespalten på

http://matematikk.org/julekalenderen

Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall, fyll vennligst inn nettskjemaet en gang til (husk å skrive e-postadressen din riktig).

Innsendingsfrist for konkurransen er 16. januar 2015.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org, 20. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

 

Lykke til med oppgavene og god jul!

Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 8. - 10. trinn

Oppgave 1

Hanois tårn er et spill bestående av tre pinner som de kan tres ringer på. Oppgaven er å flytte de fire ringene fra høyre pinne til venstre pinne etter følgende regler:

  • det er bare lov å flytte en ring om gangen
  • det er ikke lov å legge en stor ring på en liten ring
    (men en liten ring kan legges på en hvilken som helst ring som er større, eller på en pinne hvor det ikke er noen ringen fra før)

Hva er det minste antall trekk som trengs for å flytte fire ringer (se figur) fra høyre pinne til venstre pinne?

 

Oppgave 4

Under heldagsprøven i matematikk skal elevene sitte i gymsalen og på biblioteket. Elevene er fordelt på de to rommene slik at hvis 10 elever ble flyttet fra gymsalen til biblioteket, vil det være like mange elever i gymsalen som på biblioteket. Hvis 20 elever ble flyttet fra biblioteket til gymsalen, vil antall elever i gymsalen bli det dobbelte av antallet elever på biblioteket.

Hvor mange elever skal sitte i gymsalen?

Skrevet av

Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

matematikk.org
Universitetet i Oslo