Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tekstnøtt: Gjester

Oppgaven:

Pettersen har en fest. Første gang ringeklokken ringer, kommer det inn 1 gjest. Andre gang ringeklokken ringer, kommer det inn 3 gjester. Tredje gang ringeklokken ringer, kommer det inn 5 gjester og slik fortsetter det.

Hvor mange gjester er det på festen etter at niende gang ringeklokken ringer?