Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tekstnøtt: Robin hos rektor

Oppgaven:

Robin har stort fravær. Han blir kalt inn til rektoren som vil ha en forklaring. Robin forklarer:

"Det er ikke nok dager i året til å komme på skolen oftere. Hver dag sover jeg i 8 timer. Dette er totalt 122 dager i året. Helgene er 104 dager i året og sommerferien er 60 dager. Både helgene og sommerferien er skolefrie. Hvis jeg bruker 1 time på et måltid, går det hver dag 3 timer til måltider. Dette er 45 dager i året. For å være fysisk og psykisk sunn trener jeg og slapper av i 2 timer hver dag. Det går 30 dager til trening og avslapping. Hvis jeg legger sammen alle dagene, gir det til sammen 361 dager. Det er kun 4 dager igjen av året for å gå på skolen."

Kan du hjelpe rektoren med å finne ut hvorfor Robins utregning ikke stemmer?