Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 93778

Hva er avstanden (i luftlinje) i virkeligheten mellom Oslo og London?

2

ID: 93770

Hva er avstanden (i luftlinje) i virkeligheten mellom Oslo og Fredrikstad?

3

ID: 93682

Et hydrogenatom har en radius på 0,000000000053 m. Velg et passende målestokk og tegn hydrogenatomet. Atomet kan tegnes som en sirkel.

4

ID: 93711

Jordens diameter er 12 756 kilometer. Solens diameter diameter 1 392 000 km. Avstand fra Jorden er 149 600 000 km. I et kart er avstanden lik 42,7 cm. Hva er målestokken?

5

ID: 93686

Kheopspyramiden er også kjent som den store pyramiden i Giza. Dette er verdens mest kjente pyramide som ligger i Giza, utenfor Kairo i Egypt. Pyramiden var opprinnelig 146 meter høy og grunnflaten er kvadratisk der hver side er 230 meter. Finn passende målestokk og tegn pyramiden.

6

ID: 94634

Hvor stor er den største jordflekken i virkeligheten?

7

ID: 93760

Hvilke av målestokkene 1 : 2 eller 2 : 1 at størrelsene har blitt fordoblet?

8

ID: 93773

Hva er avstanden (i luftlinje) i virkeligheten mellom Oslo og Stockholm?

Utdrag av kart over Norge, Sverige og Danmark. Målestokken står oppgitt i det nedre venstre hjørnet.

9

ID: 109527

Tomta er tegnet i målestokken 1:200. Tegn tomta med huset og garasjen i målestokk 1:50.

10

ID: 93707

Jordens diameter er 12 756 kilometer. Solens diameter diameter 1 392 000 km. Avstand fra Jorden er 149 600 000 km. Velg et passende målestokk og tegn Månen og Jorden.

Fasit

1

ID: 93778
Fasit:

2

ID: 93770
Fasit:

3

ID: 93682
Fasit:

4

ID: 93711
Fasit:

1 : 350 000 000 000

5

ID: 93686
Fasit:

6

ID: 94634
Fasit:

Den store jordflekken er 8 ruter lang og 4 ruter bred. I virkeligheten er den 80 000 cm lang og 40 000 cm bred. Jordflekken er i virkeligheten 800 meter lang og 400 meter bred.

7

ID: 93760
Fasit:

2 : 1

8

ID: 93773
Fasit:

9

ID: 109527
Fasit:

10

ID: 93707
Fasit: