Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 93742

Regn ut:

412          513          614

2

ID: 52283

Regn ut og skriv svaret som blandet tall.

a) 47+57

b) 25+45

3

ID: 93818

Fyll inn tallene som mangler.

- 3 er 34 av ... .
- 6 er 34 av ... .
- 5 er 56 av ... .

4

ID: 93824

Sorter brøkene etter størrelse. Begynn med den minste.

12     15     13     16     14

5

ID: 93470

Hva er den minste fellesnevneren du kan bruke i hvert av disse regnestykkene? Du skal ikke løse oppgavene, bare finne fellesnevnerne.

16+14               16+19               110+13

6

ID: 52390

Skriv inn riktig brøk.

a) 6??=3

b) 15??=12

7

ID: 93504

Linda, Martin og Petter har hver sin sjokolade. De tre sjokoladene er like. Linda spiser 13 av sin, Martin spiser 14 av sin og Petter spiser 12 av sin sjokolade. Hvor mye sjokolade har de tre spist til sammen? Hvor mye sjokolade har de igjen til sammen?

8

ID: 93805

En skoletime varer i 34 time. Hvor lenge varer seks skoletimer til sammen?

9

ID: 93837

Hvilke av disse brøkene er større enn 25, men mindre enn 45?

49     47     313     715     813     417     911     611

10

ID: 93810

Sant eller usant?

- Tallet over brøkstreken i en brøk kalles teller.
- En uekte brøk er en brøk der nevneren er større enn telleren.
- Hvis et brød er delt i fire deler, er hver del 14 av brødet.
- To brøker kan ha samme verdi selv om de ser forskjellige ut.

Fasit

1

ID: 93742
Fasit:

2          53=123          64=112

2

ID: 52283
Fasit:

a) 127

b) 115

3

ID: 93818
Fasit:

4
8
6

4

ID: 93824
Fasit:

16     15     14     13     12

5

ID: 93470
Fasit:

12, 18, 30

6

ID: 52390
Fasit:

a) 12

b) 45

7

ID: 93504
Fasit:

De har spist 1112 sjokolade til sammen og har 11112 sjokolade igjen.

8

ID: 93805
Fasit:

184=412 time

9

ID: 93837
Fasit:

49     47     715     813     611

10

ID: 93810
Fasit:

Sant
Usant
Usant (de fire delene kan ha forskjellig størrelse)
Sant (for eksempel 12 og 36)