Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 92897

Skriv brøkene som desimaltall.

a)     12

b)     810

c)     32

2

ID: 49347

Regn ut.

27+47

3

ID: 92923

Fyll inn de tomme plassene.

a)   25=12?

b)   94=18?

c)   2012=?6

4

ID: 92919

Finn to brøker som har samme verdi som disse brøkene.

a)    13

b)    1030

c)    25

5

ID: 93175

Regn ut

     a)     15+95+25

     b)     86+1696

6

ID: 49348

Regn ut.

8929

7

ID: 92933

Forkort brøkene med 14.

a)  1428

b)  4284

c)  140280

8

ID: 93214

Hva er fellesnevneren til disse brøkene

      38,17,52,356

9

ID: 93217

Fyll inn de tomme plassene

      a)     1011??=2944

      b)     1073?=?77

10

ID: 93219

Fyll inn de tomme plassene

     a)     410+3?=?20

     b)     5?+?7=3928

Fasit

1

ID: 92897
Fasit:

a)   0,5

b)  0,8

c)  1,5

2

ID: 49347
Fasit:

67

3

ID: 92923
Fasit:

a)     25=1230

b)     94=188

c)     2012=106

4

ID: 92919
Fasit:

a)   26,412

b)  515,13

c)   410,820

5

ID: 93175
Fasit:

a)    125

b)    166=83

6

ID: 49348
Fasit:

69=23

7

ID: 92933
Fasit:

a)   12

b)   36 

c)   1020

8

ID: 93214
Fasit:

56

9

ID: 93217
Fasit:

a)    101114=2944

b)    107311=8977

10

ID: 93219
Fasit:

a)    410+32=3820

b)    54+17=3928