Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 81791

Bondens potetavling er på 1000 tonn. For hver uke som går og potetene ikke blir høstet inn, mister han en hundredel av avlingen. I år ble bonden forsinket i to uker. Hvor mange kilogram poteter fikk bonden inn? Oppgi svaret på standardform.

2

ID: 35372
Regn ut både med og uten lommeregner. Skriv svaret på standardform

(3.2105)(4102)1.6103

3

ID: 28032
Gjør om til standardform og regn ut:

66000000000.0002

4

ID: 35361
Skriv tallene 230 000 og 0.000 0000 167 på standardform

5

ID: 81662

Forklar hvorfor dette ikke er på standardform:

1) 0,651019

2) 12,11032

6

ID: 35380
Gjør om til standardform og regn ut.

46000000000.000002

7

ID: 81705

Regn ut uten lommeregner og skriv svaret på standardform.

1,610751012

8

ID: 81709

Regn ut uten lommeregner og skriv svaret på standardform.

1,610451082,5106

9

ID: 53720

Atommasseenheten u er gitt ved

    1u=1,661027 kg.

Et neonatom veier 20,2u, mens et aluminiumatom veier 27,0u.

a) Hvor mange atomer inneholder 390 gram neongass?

b) Hvor mye veier det samme antallet aluminiumatomer?

10

ID: 81679

Skriv på standardform:

1) 0,0057104

2) 36.98107

Fasit

1

ID: 81791
Fasit:

9,8105 kg

2

ID: 35372
Fasit:
8106

3

ID: 28032
Fasit:
3.31013

4

ID: 35361
Fasit:
2.3105 og 1.67108

5

ID: 81662
Fasit:

0,65 og 12,1 er ikke tall mellom 1 og 10.

6

ID: 35380
Fasit:
2.31015

7

ID: 81705
Fasit:

8105

8

ID: 81709
Fasit:

3,2104

9

ID: 53720
Fasit:

a) 1,161025 atomer

b) 521 gram

10

ID: 81679
Fasit:

1) 5,7107

2) 3,698108