Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 62969

 

a) Finn P(AB) når P(A) = 0,71, P(B) = 0,23 og P(AB) = 0,35.

b) Finn P(AB) når P(A) = 0, P(B) = 0,34 

2

ID: 34610

Et idrettslag har 90 aktive medlemmer. 20 av dem er svømmere, 20 spiller volleyball, 15 spiller basketball, 20 padler kajakk og 15 driver med friidrett. Ingen av medlemmene holder på med mer enn én aktivitet. Et medlem velges tilfeldig. Hva er sannsynligheten for at medlemmet


a er svømmer eller spiller volleyball
b padler kajakk eller driver med friidrett
c spiller et ballspill

 

 

3

ID: 53694

Finn sannsynligheten for at et heltall er delelig med 2 eller 3. Skriv svaret som brøk.

4

ID: 62802

A er en hendelse. Hva er alltid riktig uavhengig av størrelsen på P(A):

 

    P(A)P(A¯)=0,P(A¯)P(A)=0,P(A¯)P(A)=1,P(A¯)+P(A)=1,P(A)+P(A¯)=0,P(A¯)P(A)=14

5

ID: 62738

I klasse 1D er det 25 elever. Av disse spiller 10 elever fotball og 12 elever håndball. Fire av elevene spiller både fotball og håndball. En elev blir tilfeldig trukket ut. Hvor stor sannsynnlighet er det for at denne eleven driver med enten fotball eller håndball?

 

6

ID: 34907

I et lotteri er det solgt 1500 lodd. Førstepremien er en mobiltelefon, og denne trekkes først. Vibeke har kjøpt 30 lodd. Hva er sannsynligheten for at hun


a) vinner mobiltelefonen?
b) ikke vinner mobiltelefonen?

7

ID: 49321

Hvis P(A) = 0,6, P(B) = 0,3 og P(A B) = 0,2.

Finn
a) P(A B)
b) P(B¯)
c) P(AB¯)

8

ID: 34705
Finn sannsynligheten for at et positivt heltall

a) er delelig med 4 og 5
b) er delelig med 4 eller 5
c) er delelig med 6 og 8
d) er delelig med 6 eller 8

9

ID: 34810
I et dykkesenter er det 30 instruktører og av dem er 18 jenter. I gruppa er det 13 som har sertifikat for båt, og 6 av dem er jenter.

En instruktør fra senteret blir tilfeldig valgt. Finn sannsynligheten for at den tilfeldig valgte instruktøren

b) er en jente som har båtsertifikat
c) er en gutt uten sertifikat
d) er jente eller har sertifikat (eller begge deler)

10

ID: 34855

I en gruppe på 28 ungdommer er det åtte som spiller i korps, og ti som spiller fotball. Det er tolv ungdommer i gruppen som verken spiller i korps eller fotball. Vi trekker ut en tilfeldig i gruppa. Regn ut sannsynligheten for at vedkommende spiller i korps eller fotball.

Fasit

1

ID: 62969
Fasit:

a) 0,59

b) 0

 

2

ID: 34610
Fasit:

a) 44,4%
b) 38,9%
c) 61,1%

3

ID: 53694
Fasit:

23

4

ID: 62802
Fasit:

P(A¯)+P(A)=1

5

ID: 62738
Fasit:

1825

6

ID: 34907
Fasit:

a 1/50 eller 2,0%
b 49/50 eller 98%

7

ID: 49321
Fasit:

a) 0,7
b) 0,7
c) 0,4

8

ID: 34705
Fasit:
a) 120
b) 25
c) 124
d) 14

9

ID: 34810
Fasit:
b) 15
c) 16
d) 56

10

ID: 34855
Fasit:
47